Menu
Obec Studená
Studená okres Jindřichův Hradec

Obec Studená je zapojena do dotačního programu Jihočeského kraje s názvem "My v tom Jihočechy nenecháme II"

Příspěvek Jihočeského kraje a Obce Studená k podpoře rodin s dětmi a poživatelům důchodu s přihlédnutím k aktuální ekonomické situaci a razantně se zvyšujícím nákladům rodinných rozpočtů na zajištění základních potřeb (vzrůstající ceny energií, potravin, ...)

V rámci dotačního programu MY V TOM JIHOČECHY NENECHÁME II přijímají obce a města Jihočeského kraje žádosti o podporu od osob žijících na území Jihočeského kraje u příslušné obce/města. 

Oprávněný žadatel: občané s trvalým pobytem v obci Studená a místních částech, kteří splňují podmínky dotačního programu

Termín pro podání žádosti: Vyplněné žádosti s povinnými přílohami bude Obecní úřad Studená přijímat do 30. 11. 2022 do 17:00. Jakákoliv žádost obdržená po konečném termínu nebude zpracována.

Zájemci o podporu doručí na podatelnu Obecního úřadu Studená vyplněný formulář "žádost o podporu" včetně povinných příloh. Příslušné formuláře žádostí včetně dalších informací ohledně povinných příloh a dalších podmínek jsou dostupné na webových stránkách https://myvtomjihocechynenechame.cz/ u příslušného dotačního programu. Formuláře je také možné bezplatně obdržet na podatelně Obecního úřadu Studená.

Pověření pracovníci Obecního úřadu Studená následně prověří úplnost a oprávněnost podané žádosti, zajistí podpis darovací smlouvy a dle dohodnutého způsobu zajistí výplatu finančního příspěvku (převodem na účet nebo v hotovosti).

Podmínkou obou dotačních programů je také to, že proti posuzovaným osobám není vedena žádná exekuce, nemají dluh vůči obci Studená a nejsou v evidenci ÚP ČR vedeni jako uchazeči o zaměstnání déle než 6 měsíců. Na podporu z tohoto finančního programu není právní nárok.


PRO KOHO JE PODPORA URČENA

1. Podpora je určena pro osoby s trvalým pobytem na území obce Studená, které jsou:
  • poživateli starobního, vdovského/vdoveckého nebo invalidního důchodu s trvalým pobytem ve Studené ke dni 1. 8. 2022, pokud tyto osoby nevyužívají pobytové sociální služby a kteří:
  • pobírají příspěvek na bydlení nebo
  • žijí samostatně a pobírají starobní, vdovský/vdovecký nebo invalidní důchod v maximální výši 16000 Kč nebo jejich další jiný příjem a pobíraný důchod činí v součtu maximálně 16000 Kč měsíčně,
  • žijí ve společné domácnosti se svým partnerem, manželem, druhem, případně dalšími spolu žijícími osobami a jejich příjem připadající na člena společné domácnosti činí včetně důchodu a dalších jiných příjmů v součtu maximálně 12000 Kč.

Proti podporované osobě nebo posuzované osobě ve společné domácnosti nebo jejich majetku nesmí být vedeno exekuční řízení, nesmí být dlužníky vůči obci Studená.

2. Podpora je určena pro děti s trvalým pobytem na území obce Studená:
  • do dovršení věku 3 let (děti narozené od 2. 8. 2019 do 31. 7. 2022 včetně) nebo
  • pobírající příspěvek na péči do dovršení věku 8 let (děti narozené od 2. 8. 2014 do 31. 7. 2022 včetně), pokud dítě nevyužívá pobytové sociální služby.

Podporovány budou děti žijící ve společné domácnosti, v níž je:

  • pobírána dávka "Přídavek na dítě" (alespoň v některém měsíci roku 2022) nebo
  • pobírána dávka "Příspěvek na bydlení" (v prvním nebo druhém čtvrtletí roku 2022) nebo
  • čistý měsíční příjem připadající na člena domácnosti ve výši maximálně 13000 Kč včetně. Do příjmů jsou započítány příjmy z výdělečné činnosti (příjmy ze závislé činnosti, OSVČ, odměny), příjmy z dávek nemocenského pojištění (např. peněžitá pomoc v mateřství, ošetřovné, nemocenská), rodičovský příspěvek, starobní, vdovský/vdovecký, sirotčí či invalidní důchod, podpora v nezaměstnanosti či v rámci rekvalifikace, ostatní příjmy - např. skutečně obdržené výživné, příjem z pronájmu, výsluha, příjem z kapitálového majetku, aj.

Podmínkou pro přiznání a vyplacení podpory je, že rodič/zákonný zástupce podporované osoby a jeho manžel/druh/partner není ke dni podání žádosti déle než 6 měsíců veden v evidenci uchazečů o zaměstnání (potvrzeno úřadem práce).

Proti podporované osobě nebo posuzované osobě ve společné domácnosti nebo jejich majetku nesmí být vedeno exekuční řízení a nesmí být dlužníky vůči obci Studená.

Podporovaná osoba nesmí čerpat současně podporu v dotačním programu Jihočeského kraje na podporu školních a mimoškolních aktivit dětí a mládeže od 3 let věku do 19 let věku.


Další informace a telefonní kontakty pro případné dotazy jsou uvedeny na webových stránkách www.myvtomjihocechynenechame.cz

Datum vložení: 26. 10. 2022 12:58
Datum poslední aktualizace: 26. 10. 2022 13:42
Autor: Ing. David Fogl

Aktuálně

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
28 29
1
30
1
1
2
2
1
3
1
4
1
5
1
6
1
7
1
8
2
9
2
10
1
11
1
12
1
13
1
14
1
15
2
16
1
17
1
18
1
19
1
20
2
21
1
22
2
23
1
24
1
25
1
26
1
27
1
28
1
29
1
30
1
31 1

Řešení životních situací

životní situaceJak vyřídit běžné životní situace

životní situace

Univerzální překladač

Překlad (translations)

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Pro odběr novinek registrujte svou e-mailovou adresu

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím e-mailů

Pro zastupitele

Připravili jsme zde chráněnou sekci, kde budou k vyzvednutí podklady v elektronické podobě pro jednání jednotlivých zasedání zastupitelstva.

Přihlášení