Menu
Obec Studená
Studená okres Jindřichův Hradec

Ubytování

restaurace a motoresty

autobusové zastávky

restaurace a motoresty

Restaurace s letní zahrádkou.
Obědy, dovoz obědů, pronájem salonku, svatby, oslavy.
Vchod do restaurace je možný přímo z autobusového nádraží nebo ze dvora pivovaru.

autobusové zastávky

Autobusová zastávka vybavená čekárnou
Autobusová zastávka vybavená čekárnou
Autobusová zastávka vybavená čekárnou
Autobusová zastávka vybavená čekárnou
Autobusová zastávka vybavená čekárnou.
Autobusová zastávka vybavená čekárnou
Autobusová zastávka vybavená čekárnou
Autobusová zastávka vybavená čekárnou

autobusová nádraží

Autobusové nádraží Studená
Autobusové nádraží vybavené čekárnou a veřejnými záchody.

banky

Česká Spořitelna a.s.
Pobočka Studená.
Banka poskytuje služby drobným klientům, malým a středním firmám, obcím i velkým korporacím. Nabízí hypotéky, úvěry, debetní a kreditní karty.

bankomaty

čerpací stanice

Pap Oil
Čerpací stanice Pap Oil
Pohoné hmoty:
- BA 95 natural
- Motorová nafta
- Diesel POLAR

Služby:
- Káva
- Obchod
- WC
- Vysavač

Platební karty:
- PAP OIL Kredit
- Bankovní karty
- CCS
- DKV

drobné sakrální stavby, kříže

Boží muka
Žulová "Boží muka" z roku 1647
Kříž -  Bolíkov rozcestí
Kříž pochází z roku 1900
Kříž - Horní Němčice
Kříž na návsi v Horních Němčicích
Kříž - Horní Pole
Pamětní kříž z roku 1826.
Kříž - Olšany - Heřmaneč
Kříž u cesty Olšany - Heřmaneč
Kříž - Pod Babou
Kříž pochází z roku 1901
Kříž - V Planištích
Kříž pochází z roku 1925
Socha sv. J. Nepomuckého
Barokní socha svatého Jana Nepomuckého, která pochází přibližně z roku 1730.

hasiči

hrady

Hrad Landštejn
Zřícenina mohutného hradu v místech, kde se setkávali hranice Čech, Moravy a Rakouska, patří zřejmě mezi nejrozsáhlejší a nejdochovalejší v ČR.
Hrad byl vybudován na počátku 13. století zřejmě moravskými Přemyslovci jako opěrný bod území na trojmezí Čech, Moravy a Rakouska. Svým pojetím dvou věží propojených palácem, představuje ojedinělý komplex svého druhu v Čechách a je jednou z nejvýznamnějších románských památek ve střední Evropě.
Horní část vyšší věže je upravena jako vyhlídková. Z ní se otevírá pohled na hluboké lesy České Kanady. Expozice představuje dějiny hradu a místní archeologické nálezy.
V mohutných zdech hradu se kdysi zalíbilo německému básníkovi Friedrichu von Schillerovi, který do okolních lesů umístil děj svých loupežníků.
V měsících červenec a srpen je na hradě možné shlédnou hodně kulturních vystoupení.
Roštejn
Pozdně gotický hrad. Hrad založili r. 1339 páni z Hradce na skalnatém návrší 11km od Telče uprostřed lesů.
V 16. století byl hrad přestavěn díky Zachariáši z Hradce na lovecký zámek a současně byla založena rozsáhlá obora.
Z této doby jsou dochovány renesanční interiéry s ojedinělými nástěnnými malbami a s krásnými stropy.
Celek hradu se sedmibokou věží, ze které je nádherný výhled, dvoupatrovým palácem a kaplí ochraňovala hradba s krytým hradebním ochozem.
Na hradě se každoročně koná spousta kulturních akcí a noční prohlídky hradu.
Jedná se o krásné, klidné místo uprostřed lesů. V otvíracích hodinách je možné se občerstvit v místním občerstvení nebo jen tak posedět na nádvoří.

jiné zajímavosti

Cibulník
Řezbářské dílo sloužící jako místo pro osvěžení. Z cibulníku po stisknutí tlačítka vytéká voda z nedalekého pramene. V blízkosti cibulníku se také nachází srub.
Dům Vlasty Javořické
Dům ve kterém bydlela Vlasta Javořická, známá spisovatelka vesnických románů. Do tohoto domu se Vlasta Javořická přestěhovala ve věku dvou let z vedlejšího domu čp. 24.

Více o Vlastě Javořické se můžete dozvědět zde:
Vlasta Javořická

knihovny

kostely, kaple

Farní kostel sv. Prokopa
Gotický kostel sv. Prokopa z počátku 14. stol. přestavěn barokně po požáru r. 1750.

lékárny

Lékárna Studená
Lékárník: Mgr. Jiří Hurt

mateřské školy, jesle

mohyly, památníky

Pomník - Horní Bolíkov
Památník na památku 28. října 1918.
Pomník - Horní Němčice
Památník obětem I. světové války. Památník byl vystavěn v roce 1926.
Pomník - Počátecká ulice, Studená
Památník obětem I. a II. světové války.
Rudoarmějec
Socha Rudoarmějce připomínající osvobození Studené rudou armádou za Druhé světové války. Autorem sochy je Miloš Satrapa.

naučné stezky

Naučná stezka - Stanoviště č. 1 Vrší
Stanoviště se nachází v nadmořské výšce 668 – 688 m.n.m.
Nabízí Vám k shlédnutí vzácně zachovalá liniová společenstva Javořického bioregionu bez degradovaného bylinného patra a krásný výhled na údolí Studenského potoka.
Naučná stezka má 2 okruhy, které se překrývají. Pro méně zdatné je připraven okruh "kratší", který prochází prvními pěti stanovišti. Pro více zdatné je připraven okruh "delší", který prochází všech devět stanovišť.
Celá naučná stezka prochází přes významné krajinné lokality z nichž nejvýznamější jsou:
- Významný krajinný prvek Rašeliniště Horní Pole - Rusko
- Biocentrum "K Domašínu"
- Národní přírodní rezervace Zhejral
- Území NATURA 2000

Více informací o naučné stezce a jednotlivých stanovištích se můžete dozvědět z informačního letáku, který je k dostání na obecním úřadě, nebo ke stažení na webu obce.
Rybník Kameňák byl v minulosti vybudován jako průtočný
rybník na Studenském potoce. V jeho přítokové části se vyvinula
vegetace bahnitých substrátů a Vaší pozornosti by neměly
uniknout rozsáhlé porosty vzácného a chráněného ďáblíku
bahenního.

Naučná stezka má 2 okruhy, které se překrývají. Pro méně zdatné je připraven okruh "kratší", který prochází prvními pěti stanovišti. Pro více zdatné je připraven okruh "delší", který prochází všech devět stanovišť.
Celá naučná stezka prochází přes významné krajinné lokality z nichž nejvýznamější jsou:
- Významný krajinný prvek Rašeliniště Horní Pole - Rusko
- Biocentrum "K Domašínu"
- Národní přírodní rezervace Zhejral
- Území NATURA 2000

Více informací o naučné stezce a jednotlivých stanovištích se můžete dozvědět z informačního letáku, který je k dostání na obecním úřadě, nebo ke stažení na webu obce.
Naučná stezka - Stanoviště č. 3 " U Andulky"
Stanoviště se nachází v malebném údolí Studenského potoka. K tomuto místu se vztahují historické události zachycené panem učitelem Ludvíkem Sadílkem z Horního Pole ve sbírce „Zkazky a pověsti od Javořice“. Pověst také můžete najít na webových stránkách obce.

Naučná stezka má 2 okruhy, které se překrývají. Pro méně zdatné je připraven okruh "kratší", který prochází prvními pěti stanovišti. Pro více zdatné je připraven okruh "delší", který prochází všech devět stanovišť.
Celá naučná stezka prochází přes významné krajinné lokality z nichž nejvýznamější jsou:
- Významný krajinný prvek Rašeliniště Horní Pole - Rusko
- Biocentrum "K Domašínu"
- Národní přírodní rezervace Zhejral
- Území NATURA 2000

Více informací o naučné stezce a jednotlivých stanovištích se můžete dozvědět z informačního letáku, který je k dostání na obecním úřadě, nebo ke stažení na webu obce.
Naučná stezka - Stanoviště č. 4 Horní Pole Biocentrum  " K Domašínu"
Za povšimnutí stojí cenná nelesní společenstva. Jádrem tohoto stanoviště je svahové prameništní rašeliniště, okolní rašelinné louky a mokřady. Nejcennější jsou rašelinná společenstva.

Naučná stezka má 2 okruhy, které se překrývají. Pro méně zdatné je připraven okruh "kratší", který prochází prvními pěti stanovišti. Pro více zdatné je připraven okruh "delší", který prochází všech devět stanovišť.
Celá naučná stezka prochází přes významné krajinné lokality z nichž nejvýznamější jsou:
- Významný krajinný prvek Rašeliniště Horní Pole - Rusko
- Biocentrum "K Domašínu"
- Národní přírodní rezervace Zhejral
- Území NATURA 2000

Více informací o naučné stezce a jednotlivých stanovištích se můžete dozvědět z informačního letáku, který je k dostání na obecním úřadě, nebo ke stažení na webu obce.
Naučná stezka - Stanoviště č. 5 Horní Pole rašeliniště "Rusko"
Na tomto stanovišti se můžete seznámit s komplexem cenných nelesních společenstev. Jedná se o ukázkově zachovalá společenstva rašelinišť s výskytem zvlášť chráněných druhů rostlin a živočichů.


Naučná stezka má 2 okruhy, které se překrývají. Pro méně zdatné je připraven okruh "kratší", který prochází prvními pěti stanovišti. Pro více zdatné je připraven okruh "delší", který prochází všech devět stanovišť.
Celá naučná stezka prochází přes významné krajinné lokality z nichž nejvýznamější jsou:
- Významný krajinný prvek Rašeliniště Horní Pole - Rusko
- Biocentrum "K Domašínu"
- Národní přírodní rezervace Zhejral
- Území NATURA 2000

Více informací o naučné stezce a jednotlivých stanovištích se můžete dozvědět z informačního letáku, který je k dostání na obecním úřadě, nebo ke stažení na webu obce.
Naučná stezka - Stanoviště č. 6  Horní Pole  Rusko "V Kopcích"
Jedná se o vrchol 728 m.n.m. Svahy jižních směrů jsou pokryty souvislým proudem balvanů a kamenů. Po stránce přírodovědné hodnoty i z hlediska historie počátků osídlení se jedná o velmi cenný krajinotvorný prvek.


Naučná stezka má 2 okruhy, které se překrývají. Pro méně zdatné je připraven okruh "kratší", který prochází prvními pěti stanovišti. Pro více zdatné je připraven okruh "delší", který prochází všech devět stanovišť.
Celá naučná stezka prochází přes významné krajinné lokality z nichž nejvýznamější jsou:
- Významný krajinný prvek Rašeliniště Horní Pole - Rusko
- Biocentrum "K Domašínu"
- Národní přírodní rezervace Zhejral
- Území NATURA 2000

Více informací o naučné stezce a jednotlivých stanovištích se můžete dozvědět z informačního letáku, který je k dostání na obecním úřadě, nebo ke stažení na webu obce.
Naučná stezka - Stanoviště č. 7 Národní přírodní rezervace Zhejral
Byla vyhlášena 8. 7. 1982, je součástí území Natura 2000,rozloha rezervace je 26,99 ha. Předmětem ochrany je rozsáhlý soubor vodních, mokřadních a lučních společenstev v okolí oligotrofního rybníka Zhejral.


Naučná stezka má 2 okruhy, které se překrývají. Pro méně zdatné je připraven okruh "kratší", který prochází prvními pěti stanovišti. Pro více zdatné je připraven okruh "delší", který prochází všech devět stanovišť.
Celá naučná stezka prochází přes významné krajinné lokality z nichž nejvýznamější jsou:
- Významný krajinný prvek Rašeliniště Horní Pole - Rusko
- Biocentrum "K Domašínu"
- Národní přírodní rezervace Zhejral
- Území NATURA 2000

Více informací o naučné stezce a jednotlivých stanovištích se můžete dozvědět z informačního letáku, který je k dostání na obecním úřadě, nebo ke stažení na webu obce.
Naučná stezka - Stanoviště č. 8 Karhov Padělka
Stanoviště se nachází západně od obce Světlá v nadmořské výšce 670 – 710 m.n.m. Celá plocha se nachází v ochranném pásmu vodárenské nádrže Karhov, která je zdrojem pitné vody pro obec Studená, některé místní části a další obce v blízkosti Studené.

Naučná stezka má 2 okruhy, které se překrývají. Pro méně zdatné je připraven okruh "kratší", který prochází prvními pěti stanovišti. Pro více zdatné je připraven okruh "delší", který prochází všech devět stanovišť.
Celá naučná stezka prochází přes významné krajinné lokality z nichž nejvýznamější jsou:
- Významný krajinný prvek Rašeliniště Horní Pole - Rusko
- Biocentrum "K Domašínu"
- Národní přírodní rezervace Zhejral
- Území NATURA 2000

Více informací o naučné stezce a jednotlivých stanovištích se můžete dozvědět z informačního letáku, který je k dostání na obecním úřadě, nebo ke stažení na webu obce.
Naučná stezka - Stanoviště č. 9 Karhov území Natura 2000
Tato lokalita je součástí evropsky významné lokality Zhejral evidované pod kódem CZ 0610170. Lokalita Karhov je navržena na zařazení do kategorie Národní přírodní památka.
Rozloha celé lokality Natura 2000 je 154,1104 ha. Lokalita se rozkládá na katastrálním území Klátovec - kraj Vysočina (Národní přírodní rezervace Zhejral) a na katastrálním území Světlá a Horní Pole - kraj Jihočeský.

Naučná stezka má 2 okruhy, které se překrývají. Pro méně zdatné je připraven okruh "kratší", který prochází prvními pěti stanovišti. Pro více zdatné je připraven okruh "delší", který prochází všech devět stanovišť.
Celá naučná stezka prochází přes významné krajinné lokality z nichž nejvýznamější jsou:
- Významný krajinný prvek Rašeliniště Horní Pole - Rusko
- Biocentrum "K Domašínu"
- Národní přírodní rezervace Zhejral
- Území NATURA 2000

Více informací o naučné stezce a jednotlivých stanovištích se můžete dozvědět z informačního letáku, který je k dostání na obecním úřadě, nebo ke stažení na webu obce.
Naučná stezka - výchozí místo
Dne 7. listopadu 2007 byla otevřena naučná stezka "Poznej kraj pod Javořicí". Obec Studená se rozhodla vybudovat naučnou stezku "Poznej kraj pod Javořicí" ze dvou důvodů:

Chceme seznámit občany Studené a okolí s významnými krajinnými prvky a nejcennějšími partiemi přírodního parku "Javořická vrchovina" na území Studené a místních částí Horního Pole a Světlé.

Využili jsme nabídky Grantového programu Jihočeského kraje "Rozvoj infrastruktury podporující šetrnou turistiku v Jihočeském kraji" a získali jsme finanční příspěvek ve výši 200 000 Kč, obec dofinancovala 60 000 Kč a vznikla naučná stezka, která byla dokončena a slavnostně otevřena 7. 11. 2007 .

Projekt byl spolufinancován z programu obnovy venkova Jihočeského kraje.

Naučná stezka má 2 okruhy, které se překrývají. Pro méně zdatné je připraven okruh "kratší", který prochází prvními pěti stanovišti. Pro více zdatné je připraven okruh "delší", který prochází všech devět stanovišť.
Celá naučná stezka prochází přes významné krajinné lokality z nichž nejvýznamější jsou:
- Významný krajinný prvek Rašeliniště Horní Pole - Rusko
- Biocentrum "K Domašínu"
- Národní přírodní rezervace Zhejral
- Území NATURA 2000

Více informací o naučné stezce a jednotlivých stanovištích se můžete dozvědět z informačního letáku, který je k dostání na obecním úřadě, nebo ke stažení na webu obce.

zdravotnická zařízení / nemocnice

Lékař: MUDr. Ludmila Leitgebová
Sestra: Jaroslava Brtníková
Ordinace zubního lékaře - MUDr. Zdeněk Jantač
Lékař: MUDr. Zdeněk Jantač
Sestra: Vladimíra Reidlová
Praktický lékař - MUDr. Vladislav Dvořák
Lékař: MUDr. Vladislav Dvořák
Sestra: Ladislava Švecová

Jsme partnery těchto zdravotních pojišťoven:
VZP
VOZP
OZP
ČPZP
ZPMV

Dále jsme zapojeni do programu AKORD pojišťovny VZP a obdobného programu ZPMV.

obchody, velkoobchody

Mezinárodní nákup a prodej zboží, zprostředkování obchodu.
Trafika - Věra Vichrová
- tabák
- noviny
- časopisy
- papírnictví
- sběrna fotostar

památky UNESCO

Městská památková zóna Telč
Historické jádro města Telč patří k nejcennějším městským památkovým rezervacím na Moravě a v roce 1992 bylo zapsáno na Seznam světového kulturního dědictví UNESCO.

památné / významné stromy, aleje

Lípa v Praskolesích
Dutá prastará lípa, která má nejen úctyhodný věk cca 800 let, ale i odpovídající rozměry. Obvod jejího kmene měří přibližně 10,5 metru a do jejího kmene se vejde 12 osob.Uvnitř stromu je instalována dřevěná zvonice.

Tato lípa velkolistá patří mezi naše nejvýznamnější stromy a vysloužila si tím označení Památný strom.

Rozměry: obvod (v 1,3 m): cca 927, výška 19 m.

Lípa se nachází přímo v obci Praskolesy mezi Sumrakovem a Dobrou Vodou u Mrákotína.

parkoviště

Neplacené nehlídané parkoviště
Parkoviště pro pracovníky a návštěvníky masozávodu
Neplacené nehlídané parkoviště
Vyhrazené parkoviště pro pracovníky VD Styl Studená a jeho zákazníky

penziony

Helena Šťastná, Miroslav Vaníček
- rodinné rekreace, školení, svatby, oslavy
- koupání – vlastní pláž
- restaurace
- domácí kuchyně, zvěřinové a rybí speciality
- krásná krajina České Kanady

odpovědný vedoucí: Milena Novorková
Penzion Jilem
Penzion Jilem je stará kamenná chalupa nacházející se v malé obci Jilem, která leží jeden kilometr od města Studená na Českomoravské vrchovině. Její nejvyšší hora, Javořice, se nachází deset kilometrů daleko. Chalupa byla kompletně zrekonstruována. Leží na pozemmku 3500 m2.Nabízí ubytování pro sedmnáct osob s možností několika přistýlek.
Rodinný penzion obklopuje příjemné a klidné prostředí samoty vybízející k relaxačním procházkám, vyjížďkám na kolech a rybaření ve vlastním rybníku, vhodném též ke koupání. Pohodlné ubytování je vhodné pro rodinné rekreace, pobyty kolektivů až do 48 osob, pořádání svatebních hostin, seminářů a jiných firemních akcí.

služby, firmy, řemesla

Šití tašek, rehabilitačních pomůcek, plachet, kompletace drobných výrobků dle požadavků.
zemědělská výroba
truhlářská výroba
stavební činnost
Kamenolom Studená, Medová hora
Dobývanou surovinou je žula mrákotínského typu, jejíž specifikace je světlá, jemnozrnná až středně zrnitá, bez tmavých či světlých šmouh, pecek nebo zhojených trhlin a průniků žilných vyvřelin.

Společnost se zabývá těžbou a zpracováním kamene. Jako první část výroby je dobývání kamene v monolitních blocích. Ty jsou dále prodávány pro ušlechtilou výrobu a zpracovávány pro výrobu velkoformátových desek, ze kterých se vyrábějí kuchyňské pracovní desky, fontány, kašny, interiérové schodiště, krby a obklady.

Monolity nevhodné pro tuto část výroby se dále přesouvají ke zpracování v rámci hrubé kamenické výroby. Vyrábíme z nich především dlažební kostky, haklíky a obruby a další produkty hrubé kamenické výroby.

Následný nezpracovaný materiál se uskladňuje na uložiště, kde je připraven pro drcení kameniva na jednotlivé kamenné frakce, které společnost prodává jako podklad pro výstavbu silnic a dálnic, a jako zásypový materiál pro různé typy staveb.

Zbylou hliněnou část používá společnost v rámci rekultivačního programu a pro jiné terénní úpravy v areálu kamenolomu.

Krahulík - Masozávod Krahulčí a.s. - provoz Studená
- Jeden z nejtradičnějších producentů uzenin u nás
- Kompletní uzenářský sortiment s důrazem na trvanlivé výrobky

Sídlo společnosti: Krahulčí 10, Telč
Kamenolomy v Sumrakově, Ctětíně, Prosetíně, Přibylově.
-kamenická výroba
-doprava
-stavby
-těžba a zpracování kamene
STAGRA s.r.o.
Společnost STAGRA spol. s r.o. byla založena v únoru roku 1992.

Již 20 let hospodaříme na polích, provádíme práce ve službách a obchodujeme stroje a pesticidy. Jednateli společnosti jsou ing. Karel Dvořák a ing. Josef Svoboda. Ve společnosti pracuje 70 zaměstnanců. Naše společnost je spolumajitelem společnosti N.U. Agrar CZ , jejímž cílem je poradenství v rostlinné výrobě.

Hospodaříme na 1840 ha zemědělské půdy v okolí Studené, Českého Rudolce a Třeboně. V rostlinné výrobě jsme zaměřeni na produkci tržních plodin – pšenice, žito, řepka, mák – a krmných plodin. Půdu neoráme, kypříme a sejeme strojiHORSCH. Jsme vybaveni aplikační a sklizňovou technikou, rovněž kapacity na posklizňovou úpravu a skladování pěstovaných plodin máme dostatečné. Chováme 1070 kusů skotu, z toho je 350 krav. Jsme zaměřeni na produkci mléka a výkrm skotu.

Od roku 1992 nabízíme zemědělské praxi setí stroji HORSCH a sklizeň mlátičkami DEUTZ FAHR. Služby provádíme stroji, které zároveň prodáváme. Kromě již zmíněného setí je to kypření a zpracování půdy stroji HORSCH, mulčování strojiMcCONNEL, postřik polních plodin samochodným postřikovačem LEEB. Stroje s kterými obchodujeme si můžete vypůjčit a vyzkoušet ve svém podniku. Na centrále ve Studené provádíme servisní a dílenské práce a skladujeme potřebný sortiment náhradních dílů.

Jsme tradičním prodejcem pesticidů na Jindřichohradecku a sousedních okresech. Součástí prodeje je i poradenství. Stroje prodáváme v jižních a západních Čechách. Jedná se o stroje pro zpracování půdy a setí HORSCH, traktory, kombajny a pícní techniku DEUTZ FAHR, mulčovače a příkopové sekačky McCONNEL, krmné vozy SGARIBOLDI a samojízdné postřikovače LEEB a nakladače AVANT. V sortimentu máme rovněž aplikační a manipulační techniku JEANTIL – rozmetadla hnoje, návěsy, cisterny a rozdružovače na slámu.. O kvalitě našich strojů se můžete přesvědčit ve Vašem podniku – zápůjčka či služba se stroji, nebo na polních dnech, které tradičně pořádáme ve Studené a u našich zákazníků. Zde nejlépe vyhodnotíte kvalitu servisu a dodávek náhradních dílů. Víme, že obchod nekončí dodáním a zaplacením stroje.
Stanislav Heřman - Keva
Firma se zabývá zejména veškerými zámečnickými pracemi, jako je:
výroba vrat a dveří
výroba schodišť
výroba zábradlí
výroba malých nosných konstrukcí
výroba z nerezu

Dále provádíme:
servis, opravy a renovace potravinářských a konzervárenských strojů, opravy ručních zavíraček, frézařské, soustružnické a svářečské práce.
STAVING, Studená, spol. s r.o.,
stavby:
bytové
občanské
průmyslové
inženýrské

- výroba betonové směsi
- osobní doprava
- nákladní doprava
- dodávka a pokládka koberců
- dodávka a pokládka PVC
- ostatní

Stavební firma byla založena v dubnu1990 jako soukromá stavební firma Viktor LUKJANOV se zaměřením na stavební činnost, zvláště na provádění rekonstrukcí
a staveb střední velikosti „na klíč.“

V roce 1992 byla firma zapsána do Obchodního rejstříku jako stavební společnost STAVING, Studená, spol. s r.o.

Od roku 1993 společnost realizovala generální výstavby, rekonstrukce a přestavby obchodních zařízení, školních zařízení, domů s pečovatelskou službou, novostavby
a rekonstrukce rodinných domků, rekreačních chalup, přestavby bytů a bytových jader
a dalších objektů střední kategorie.

A v čem spočívá filozofie úspěšné společnosti? Spojit se, se správnými lidmi ochotnými na sobě pracovat a zapálit se pro společné dílo při respektování svých rolí. A pokud se navíc sejde „trojúhelník“ – investor, projektant, dodavatel a mají společný záměr, musí se dílo podařit. Nikdy ale nesmí zvítězit osobní zájem.
STYL - Výrobní družstvo knoflíkářů Studená
Knoflíky - výroba a prodej, spony, koncovky, brzdičky a další oděvní doplňky, zpracování plastických hmot technologií vstřikování plastů.

policie

pošty

prameny, studánky

Studánka Páně
Nachází se asi 500 m pod vrcholem Javořice a v blízkosti hlavního evropského rozvodí Dunaj – Labe.
V pověsti se praví, že u této studánky bude vždy zachráněn český lid od nepřátelských vojsk.
Studánka byla také shromaždištěm Českých bratrů, kteří se zde v době protireformace scházeli k tajným bohoslužbám. Památkou, která tuto dobu připomíná, je kamenný stůl, který stojí u Studánky Páně dodnes. Na tomto jednoduchém oltáři vždy stával vedle Bible kralické i zlatý kalich symbol jejich víry.
Vodě ze Studánky připisují lidé nejen dobré, ale i léčivé vlastnosti, někdy přímo zázračné. Dá-li mládenec napít této vody své dívce, určitě se už nikdy od sebe neodloučí. Zázračná voda také prý zahojí všechny bolesti.

přírodní zajímavosti

Míchova skála
Jedná se o výrazný skalní komplex s věžemi, mrazovými sruby, obklopený kamenným mořem, ležící přímo v masívu hory Javořice ve výšce 773 metrů nad mořem. Díky mladému porostu v nejbližším okolí je ze skály pěkný rozhled.
Míchovu skálu tvoří dvě skalní věže vysoké přibližně 13 metrů. Horolezci mají sice výstup zakázaný, ale i rekreačnímu turistovi se bez větších problémů podaří vylézt těsně k vrcholu, kde se výhled teprve otevře.
Nepřehlédnutelnou dominantou obzoru je nedaleký vysílač Javořice, na severovýchodě pak z okolních lesů vystupuje věž hradu Roštejn.
Traduje se, že v roce 1829 byl v místech Míchovy skály zastřelen poslední vlk Jihlavských vrchů. Samotný útvar pak představuje jeden z nejlépe zachovalých projevů tropického zvětrávání v třetihorách a intenzivního mrazového zvětrávání granitu. Na povrchu skal můžete pozorovat četné voštiny a skalní výklenky.
Ze Studené po žluté turistické značce a dále po zelené. Vzdálenost cca 10km.

rozhledny a vyhlídky

Rozhledna "U Jakuba" u Valtínova
Rozhledna byla otevřena 1. 7. 2013, nachází se ve výšce 680 m.n.m. a je vysoká 40,7 metrů.
Z rozhledny je pěkný výhled na Českou Kanadu a při dobré viditelnosti také na Alpy.
Další informace na http://www.ceskakanadazvysky.cz

Nezařazené

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
28 29
1
30
1
1
2
2
1
3
1
4
1
5
1
6
1
7
1
8
2
9
1
10
1
11
1
12
1
13
1
14
1
15
2
16
1
17
1
18
1
19
1
20
2
21
1
22
2
23
1
24
1
25
1
26
1
27
1
28
1
29
1
30
1
31 1

Řešení životních situací

životní situaceJak vyřídit běžné životní situace

životní situace

Univerzální překladač

Překlad (translations)

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Pro odběr novinek registrujte svou e-mailovou adresu

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím e-mailů

Pro zastupitele

Připravili jsme zde chráněnou sekci, kde budou k vyzvednutí podklady v elektronické podobě pro jednání jednotlivých zasedání zastupitelstva.

Přihlášení