Navigace

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Mobilní aplikace

Mobilní aplikaceGoogle PlayApp store

Jídelní lístky

Interaktivní mapa Studené

Interaktivní mapa

Řešení životních situací

životní situaceJak vyřídit běžné životní situace

životní situace

Na našem úřadě využijete služby

CZECHPOINT

Pro odběr RSS kanálů Obce Studená zkopírujte odkaz do vaší RSS čtečky

RSS 0.91 RSS 1.0 RSS 2.0 Atom 1.0

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE: 18
DNES: 464
TÝDEN: 3392
CELKEM: 652584

LANGUAGEs

Překlad (translations)

Czech English French German Italian Polish Russian Spanish
Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Veřejné zakázky Obec Studená

 • Komunitní centrum Studená - úvěr ve výši 30 mil. Kč

  04.12.2017 16:15

  Předmětem zakázky je uzavření úvěrové smlouvy na financování akce "Komunitní centrum Studená". Úvěrový rámec ve výši 30 mil. Kč částečně splacený z přijaté dotace. Následně splácený anuitní splátkou ve výši 1M PRIBOR + marže banky. Pro stanovení předpokládané hodnoty byla zvolena úroková sazba 1% po celou dobu splácení.

 • ZTV PRO VÝSTAVBU RODINNÝCH DOMŮ „K DOMAŠÍNU“

  23.8.2017 15:02

 • Sumrakov MK "Do Polí"

  07.8.2017 11:50

  Předmětem veřejné zakázky je uzavření smlouvy o dílo s jedním uchazečem na akci „Sumrakov MK Do Polí“, spočívající v celkové opravě povrchu místní komunikace v místní části Studené, v Sumrakově. Oprava komunikace zahrnuje přípravu stávajícího povrchu, očištění ploch, vyrovnávku, spojovací postřik, obrusnou vrstvu z ACO 11 a další úkony specifikované v projektové dokumentaci a výkazu výměr.

 • Oprava místních komunikací Olšany - II. etapa

  07.8.2017 11:45

  Předmětem veřejné zakázky je uzavření smlouvy o dílo s jedním uchazečem na akci „Oprava místních komunikací v Olšanech – II. etapa“, spočívající v celkové opravě povrchu části místních komunikací v místní části Studené, v Olšanech. Oprava komunikací zahrnuje přípravu stávajícího povrchu, očištění ploch, vyrovnávku, spojovací postřik, obrusnou vrstvu z ACO 11, usazení uličních vpustí a další úkony specifikované pro jednotlivé stavební objekty v projektové dokumentaci a výkazu výměr.

 • Mateřská škola Studená - Oprava hygienických zařízení

  27.6.2017 12:15

  Předmětem veřejné zakázky je uzavření smlouvy o dílo s jedním uchazečem na akci s názvem „Mateřská škola Studená – oprava hygienických zařízení“, spočívající v opravě hygienických zařízení pro děti předškolního věku včetně dětí do 3 let věku v Mateřské škole Studená. Práce a dodávky jsou blíže specifikované v projektové dokumentaci a výkazu výměr.

 • SO 102 "Chodníky" v rámci zakázky "Silnice III/408 Studená, Družstevní ulice"

  29.5.2017 10:33

  Předmětem plnění veřejné zakázky v rámci tohoto zadávacího řízení je funkční a bezvadné provedení veškerých stavebních prací, včetně dodávek potřebných materiálů, nezbytných k úplnému dokončení této stavby v rozsahu specifikovaném projektovou dokumentací a touto zadávací dokumentací. Na stavbě se podílejí 2 investoři, každý z nich uzavře s vybraným dodavatelem smlouvu o dílo na svou část zakázky samostatně. V případě obce Studená se jedná o rekonstrukci chodníků podél této silnice v ulici Družstevní.

 • KOMUNITNÍ CENTRUM STUDENÁ

  25.5.2017 07:00

  Stavební úpravy stávajícího objektu a přístavba (komunitní centrum a knihovna).

 • Kanalizace - ulice Mlýnská

  31.10.2016 07:30

  Předmětem veřejné zakázky je uzavření smlouvy o dílo s jedním uchazečem na akci „Kanalizace – ulice Mlýnská“, spočívající ve vybudování kanalizační stoky „A“ a „B“ o celkové délce 128 m. Kanalizační stoka „A“ o délce 84 m PVC DN 250 mm je splaškovou kanalizací pro veřejnou potřebu napojenou přes čerpací stanici do stávajícího kanalizačního řadu. Vybudování čerpací stanice s výtlačným potrubím je součástí této zakázky včetně elektromontážních prací. Kanalizační stoka „B“ o délce 44 m PVC DN 300 mm v Mlýnské ulici je jednotná a rozšířením stávajícího kanalizačního řadu. Součástí kanalizace budou odbočky pro napojení přípojek (7 ks). Součástí zakázky je i zpracování technické zprávy a zaměření skutečně provedeného díla včetně geometrických plánů pro věcná břemena, provedení a předání výsledků zkoušek funkčnosti, těsnosti díla a podobně a atestů nebo certifikátů použitých materiálů. Práce jsou specifikované projektovou dokumentací a výkazem výměr zpracovaným firmou VAK projekt s.r.o..

 • Oprava budovy OV Sumrakov

  04.8.2016 15:16

  Předmětem veřejné zakázky je uzavření smlouvy o dílo s jedním uchazečem na akci „Oprava budovy OV Sumrakov“, spočívající ve snížení vlhkosti v obvodovém zdivu odizolováním pomocí sanační rýhy kolem objektu, celkové opravě vnějšího pláště budovy osadního výboru čp. 33 v Sumrakově zahrnující opravu fasády pomocí paropropustné povrchové úpravy, výměnu oken a vchodových dveří a dále celkovou opravu sociálního zařízení, které je nevyhovující jak po hygienické stránce tak po společenské.

 • Oprava hasičské zbrojnice ve Studené

  04.8.2016 15:00

  Předmětem veřejné zakázky je uzavření smlouvy o dílo s jedním uchazečem na akci „Oprava hasičské zbrojnice ve Studené“, spočívající v zateplení části obvodového pláště a ve výměně oken a dveří.

 • Doplnění nakládání s bioodpady v obci Studená

  01.8.2016 22:10

  Předmětem zadávacího řízení je uzavření kupní smlouvy, jejímž předmětem je dodávka rotačního síta, a 5 ks velkoobjemových kontejnerů o objemu min. 15m3 z toho jeden vybavený odnímatelnou hydraulickou rukou.

 • Obecní park ve Studené

  01.8.2016 22:00

  Předmětem zakázky je vytvoření parku z domácích druhů dřevin a luční plocha. Dále je předmětem zakázky výstavba cest pro pěší, mobiliář včetně dětských herních prvků a následná údržba stromů a keřů po dobu 3 let. Vše dle projektové dokumentace.

 • Projektová dokumentace pro Komunitní centrum Studená

  26.7.2016 14:00

  Předmětem veřejné zakázky je uzavření smlouvy o dílo nebo obdobné s jedním uchazečem na projektové a další odborné práce související s přepracováním původní projektové dokumentace s názvem „Kulturní a společenské centrum Studená“ na dokumentaci pro realizaci akce s názvem „Komunitní centrum Studená“ dle zadávacích podkladů, spočívající v celkové rekonstrukci stávajícího objektu čp. 17 ve Studené zahrnující: - Kompletní zpracování projektové dokumentace pro územní rozhodnutí a stavební povolení ve společném řízení, o obsahu a formě dokumentace pro vyhledání zhotovitele stavby v papírové i elektronické podobě - Projednání dokumentace s dotčenými orgány územního a stavebního řízení (inženýrská činnost) - Vypracování dokumentace vybavení interiéru a mobiliáře

 • Územní plán obce Studená

  25.7.2016 10:45

  Předmětem veřejné zakázky je uzavření smlouvy o dílo nebo obdobné s jedním uchazečem na projektové a další odborné práce související s vypracováním nového územního plánu obce Studená. Součástí zakázky je kompletní zpracování územního plánu obce Studená včetně místních částí v papírové i elektronické podobě (minimálně PDF, ideálně i rastrový formát) dle požadavku zákona č. 183/2006 Sb. a také účast projektanta na všech projednáváních svolaných pořizovatelem v souvislosti s pořizováním ÚP.

 • Oprava místních komunikací Olšany - I. etapa

  24.6.2016 13:00

  Předmětem veřejné zakázky je uzavření smlouvy o dílo s jedním uchazečem na akci „Oprava místních komunikací v Olšanech – I. etapa“, spočívající v celkové opravě povrchu části místních komunikací v místní části Studené, v Olšanech. Oprava komunikací zahrnuje přípravu stávajícího povrchu, očištění ploch, vyrovnávku z ACO 11, spojovací postřik, obrusnou vrstvu z ACO 11, usazení uličních vpustí a další úkony specifikované pro jednotlivé stavební objekty v položkovém rozpočtu. Projekt je spolufinancován z prostředků Jihočeského kraje v rámci Programu obnovy venkova pro rok 2016.