Menu
Obec Studená
Studená okres Jindřichův Hradec

Mikroregion Dačicko

Obec Studená je od roku 2004 členem mikroregionu Dačicko. Mikroregion Dačicko tvoří 21 členských obcí a dvou členských měst, situovaných na ploše o celkové rozloze 471,89 km2 a počtu obyvatel přesahující 20 000.

Mikroregion Dačicko vychází z programu rozvoje mikroregionu Dačicko, který se zaměřuje na střednědobý až dlouhodobý rozvoj mikroregionu v návaznosti na rozvojových dokumentech vyššího typu. Smyslem programu rozvoje je vzájemné propojení jednotlivých obcí, které má zlepšit prosazování obcí při vytváření aktivit, rozvojových programů a při čerpání finančních prostředků ze strukturálních fondů Evropské unie. 

Program rozvoje mikroregionu Dačicko se skládá z návrhové, analytické a strategické části. Analytická část má za úkol analyzovat celkový stav mikroregionu, a to z hlediska hospodářského, ekonomického a sociálního, a označit slabé a vyzdvihnout silné stránky mikroregionu.  Strategická část stanovuje vize a vytyčuje strategické cíle a priority v nejdůležitějších oblastech. Návrhová část pak stanovuje návrhy, řešení a financování konkrétních projektů.  Celý program rozvoje se zaměřuje na pět nejdůležitějších prioritních oblastí.

Identita mikroregionu – Jedná se především o založení vedení mikroregionu, jeho začlenění mezi hospodářsky slabé regiony a podpora pilotních projektů regionu.

Infrastruktura a životní prostředí – Jen v regionu s dobrou dopravní infrastrukturou a čistým životním prostředím se bude obyvatelům lépe žít.  Snahou je tedy vytvořit kvalitní dopravní infrastrukturu a dopravní obslužnost, zajistit čisté životní prostředí, zlepšit kvalitu ovzduší, vymezit nakládání s odpady a zajistit zásobování pitnou vodou.

Podnikání a cestovní ruch – Region, ve kterém se daří místním firmám a podnikatelům, a ve kterém je rozvinutý cestovní ruch, může poskytovat mnohem vyšší kvalitu životní úrovně než běžný region. Cílem této prioritní oblasti je tedy podpora drobného a malého podnikání, propagace mikroregionu a rozvoj cestovního ruchu.

Zemědělství, lesnictví a rozvoj venkova – Mikroregion je tvořen převážně malými obcemi s dlouholetou tradicí v zemědělské výrobě a oblastmi s vysokým stupněm zalesnění. Prioritou je tedy rozvoj alternativních zdrojů zemědělství, podpora lesnictví a snaha o obnovu a zachování původního rázu vzhledu obcí.

Kvalita života – Cílem je zajistit obyvatelům mikroregionu dostatečnou kvalitu života a to zejména podporou vzdělávání, volného času a sportovních aktivit a zvýšením podpory sociální a zdravotní péče.

Odkaz na stránky Mikroregionu Dačicko:

Mikroregion Dačicko

Zdroj: Mikroregion Dačicko. Mikroregion Dačicko [online]. 2005, 24.04.2006 [cit. 2011-01-02]. Dostupné z WWW: <m-dacicko.cz>.

O obci

Řešení životních situací

životní situaceJak vyřídit běžné životní situace

životní situace

Univerzální překladač

Překlad (translations)

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Pro odběr novinek registrujte svou e-mailovou adresu

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím e-mailů

Pro zastupitele

Připravili jsme zde chráněnou sekci, kde budou k vyzvednutí podklady v elektronické podobě pro jednání jednotlivých zasedání zastupitelstva.

Přihlášení