Menu
Obec Studená
Studená okres Jindřichův Hradec

Obecné informace - odpady

Obec Studená zabezpečuje likvidaci odpadů dle příslušných zákonů, nařízení a vyhlášek. V obci je provozován systém sběru, třídění, využívání a odstraňování těchto komunálních odpadů těmito způsoby:

 • Komunální odpad domovní nádoby - popelnice - odváženy svozovou firmou AVE CZ každý čtvrtek
 • Kontejnery na tříděný odpad - sklo, plasty + nápojové kartony, papír
 • Kontejnery na textil - textil, boty
 • Drobný kovový odpad a obaly - speciální kontejnery šedé barvy
 • Jedlé tuky a oleje - speciální kontejnery zelené barvy s oranžovým víkem
 • Sběrný dvůr - kovový odpad, textil, plasty, nebezpečný odpad (kromě stavebního), papír, elektroodpad (televize, ledničky, počítače, svítidla, apod.), pneumatiky, ostatní plasty, nábytek, koberce, podlahové krytiny
 • Kompostárna v Horním Poli - bioologicky rozložitelný odpad - tráva, větve, keře, listí, apod., nikoliv zbytky potravin
 • Svoz zeleně - tráva, větve, listí, apod.
 • Sběrný box na svítidla - zářivky do délky 40 cm, úsporné žárovky, LED žárovky - umístěn v chodbě Obecního úřadu Studená
 • Ostatní odpad - stavební odpad, autovraky a jiné - obec Studená není zařízena pro sběr a likvidaci všech těchto odpadů

Podrobnosti o způsobu likvidace jednotlivých odpadů lze najít v příslušných záložkách výše.

Mapu sběrných míst lze zobrazit zde v levém menu s názvem "Odpadové hospodářství".

Poplatek za svoz odpadů

Poplatek za svoz odpadů (lidově také "za popelnici") je v roce 2023 stanoven Obecně závaznou vyhláškou obce Studená č. 3/2021 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (úplné znění dostupné zde) ve výši 700,- Kč na osobu.

Úhradu poplatku je možné uskutečnit na podatelně Obecního úřadu Studená, popř. na hlavní pokladně u paní Moravové,  a to od 9. 1. 2023. V případě, že nemáte možnost dostat se na obecní úřad v pracovní dny, domluvte se s paní Moravovou na individuálním řešení.

Od roku 2023 nebudou již vydávány nálepky na popelnice.

Roční poplatek ve výši 700,- Kč na osobu a rok stále nepokrývá veškeré náklady na likvidaci odpadů v naší obci a tak je část těchto nákladů hrazena z rozpočtu obce.

Tříděný odpad

Zájmem každého člověka by mělo být třídění odpadu primárně z důvodu zodpovědného chování vůči životnímu prostředí, druhotně pak například z důvodů vlastních ekonomických. Obec Studená v současné době neprovozuje systém likvidace odpadů, který by více motival občany k třídění. Je tedy na zodpovědnosti každého z nás, jak se ke třídění odpadů postaví.

Odvoz kontejnerů na třídněný odpad ve Studené:

 • PET lahve - každý týden ve středu
 • Sklo - pondělí v prvním sudém týdnu v měsíci
 • Papír – pondělí v druhém sudém týdnu v měsíci
 • Textil - zabezpečen svozovou firmou (majitelem kontejnerů) několikrát v měsíci
 • Jedlé tuky a oleje - 1x za čtvrtletí
 • Drobný kovový odpad - dle naplněnosti kontejnerů
 • Elektroodpad - dle naplněnosti kontejneru

Harmonogram svozu separovaného odpadu v roce 2023 (PDF) (125.05 kB)

Odvoz tříděného odpadu z místních částí:

 • Kontejnery na tříděný odpad - vždy poslední pondělí v měsíci, připadá-li na tento den svátek tak následující pracovní den.
 • Textil a papír - dávejte do igelitových pytlů
 • Ostatní - ostatní plasty, televize, ledničky, jiný velkoobjemový odpad, apod. - 2x ročně v předem určeném termínu bude přistaven velkoobjemový kontejner
 • Zbytky zeleně - primárně kompostovat na vlastních pozemcích, v případě nutnosti dohodnout odvoz individuálně s pracovníkem obecního úřadu tel. č. 384 401 918 (p. Pricl)

O tom, jak správně třídit odpad, je napsáno více v samostatné sekci zde.

Obec Studená je zapojena do systému EKO-KOM a od roku 2019 také do systému EKOLAMP.

Zimní posyp

Zimní posyp je zametán pracovníky technických služeb obecního úřadu po skončení zimní sezony. Za případnou pomoc ze strany občanů děkujeme a hromádky rádi odvezeme po dohodě s panem Priclem (tel. 384 401 918).

Zapůjčení velkoobjemových kontejnerů

Obec Studená vlastní 17 velkoobjemových kontejnerů, které jsou rozmístěné po Studené a místních částech. Po dohodě lze tento kontejner za úplatu zapůjčit.

Ceník zapůjčení kontejneru: Cena s DPH

 • Studená (1 den): 360,- Kč
 • Místní části (1 den): 600,- Kč
 • Krátkodobý pronájem: 40,- Kč/hod
 • Doprava traktorem: 485,- Kč/hod

Při půjčení kontejneru na déle jak 4 hodiny se platí celý den.

Cena zahrnuje dopravu.

V případě zapůjčení mimo územní obvod obce Studená nebo při odvozu odpadu mimo územní obvod obce je připočítána doprava.

Uložení odpadů a skládkovné si zajišťuje každý sám.

Cisternový vůz

Od roku 2016 Obec Studená nabízí možnost využití služeb cisternového vozu. Je tak možné nechat si odvézt například obsah jímky splaškových vod na čistírnu odpadních vod k ekologické likvidaci. Na čistírně odpadních vod je vystaven doklad o převzetí těchto odpadních vod, který následně slouží k prokázání jejich likvidace.

Jedná se o přípojný vůz za traktor. Vůz není zapůjčován samostatně, ale vždy včetně traktoru a obsluhy.

Cena za použití cisterny je 580,- Kč/hod. a zahrnuje dopravu v územním obvodu obce Studená, obsluhu, naložení a složení. Uložení odpadních vod na čistírně si hradí každý sám.

Soubory ke stažení:

Leták o třídění odpadu (PDF)

Chybí-li Vám zde nějaké informace, nebojte se zeptat na tel.: 384 401 911 (spojovatelka) nebo na e-mailu: obec@studena.cz.

Pro občany

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26
1
27 28 29 30 1

Řešení životních situací

životní situaceJak vyřídit běžné životní situace

životní situace

Univerzální překladač

Překlad (translations)

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Pro odběr novinek registrujte svou e-mailovou adresu

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím e-mailů

Pro zastupitele

Připravili jsme zde chráněnou sekci, kde budou k vyzvednutí podklady v elektronické podobě pro jednání jednotlivých zasedání zastupitelstva.

Přihlášení