Menu
Obec Studená
Studená okres Jindřichův Hradec

Třídění odpadu

Odpad se třídí, aby ho bylo možno recyklovat a tím se šetřilo přírodními zdroji, třídění odpadu má proto hlavně velký ekologický význam. Třídění odpadu pouze zmírňuje negativní dopad obalového průmyslu na životní prostředí, proto je důležité předcházet vzniku odpadů a tuto myšlenku mít na paměti již při nakupování.

Třídění odpadu je sběr jednotlivých druhů odpadů (papír, sklo, plasty, bioodpad…) odděleně od ostatních. Tím se tedy rozumí správně roztříděný komunální odpad podle své materiální podstaty, který lze posléze opětovně recyklovat a znovu začlenit do výroby. Sběr odpadu probíhá ve speciálních kontejnerech řádně označených konkrétní sběrnou surovinou (plast, papír, sklo…) nebo ve speciálních zařízeních (sběrné dvory, kompostárny, výkupny kovů, apod.).

Jak správně třídit odpad do barevných kontejnerů

Informace, podle kterých byste se měli při třídění odpadu řídit, naleznete přímo na barevných sběrných nádobách. Na kontejnerech jsou umístěny nálepky, které přesně popisují, co do nich patří a co ne. Uvádíme zde pouze informace ke kontejnerům, které jsou v současné době používané v naší obci.

Plasty

Trideni_plastu (JPEG)patří do žlutého kontejneru. V průměrné české popelnici zabírají nejvíc místa ze všech odpadů, proto je nejenom důležité jejich třídění, ale i sešlápnutí či zmačkání před vyhozením. V naší obci se zvlášť netřídí nápojové kartony, proto je můžete vhazovt do žlutých kontejnerů.

Co sem patří:

Do kontejnerů na plasty patří fólie, sáčky, plastové tašky, sešlápnuté PET láhve, obaly od pracích, čistících a kosmetických přípravků, kelímky od jogurtů, mléčných výrobků, balící fólie od spotřebního zboží, obaly od CD disků a další výrobky z plastů.

Pěnový polystyren sem vhazujeme v menších kusech.

Co sem nepatří:

Naopak sem nepatří mastné obaly se zbytky potravin nebo čistících přípravků, obaly od žíravin, barev a jiných nebezpečných látek, podlahové krytiny či novodurové trubky (PVC).

Papír

Trideni_papir (JPEG)patří do modrého kontejneru. Ze všech tříděných odpadů právě papíru vyprodukuje průměrná česká domácnost za rok hmotnostně nejvíc. Modré kontejnery na papír bývají nejsnazším způsobem, jak se ho správně zbavit. Alternativu pak poskytují sběrné suroviny, které nejsou vždy dostupné, na druhou stranu nabízejí za papír roztříděný podle druhů finanční odměnu.

Co sem patří:

Vhodit sem můžeme například časopisy, noviny, sešity, krabice, papírové obaly, cokoliv z lepenky, nebo knihy. Obálky s fóliovými okénky sem můžete také vhazovat, Nevadí ani papír s kancelářskými sponkami. Zpracovatelé si s nimi umí poradit. Bublinkové obálky vhazujeme pouze bez plastového vnitřku!

Co sem nepatří:

Do modrého kontejneru nepatří celé svazky knih (vhazovat pouze bez vazby, ve větším počtu patří na sběrný dvůr), uhlový, mastný nebo jakkoliv znečištěný papír. Ale také ruličky od toaletního papíru nebo účtenky z obchodu (termopapír). Tyto materiály nelze už nadále recyklovat.

Pozor, použité dětské pleny opravdu nepatří do kontejneru na papír, ale do popelnice!

Sklo

Trideni_sklo (JPEG)vhazuje se do zeleného nebo bílého kontejneru. Pokud jsou k dispozici oba, je důležité třídit sklo i podle barev: Barevné do zeleného, čiré do bílého. Pokud máte kontejner na sklo jen jeden, pak do něj dávejte sklo bez ohledu na barvu. Vytříděné sklo není nutné rozbíjet, právě naopak, bude se dále třídit! Díky svým vlastnostem se dá skleněný odpad recyklovat do nekonečna.

Co sem patří:

Do zeleného kontejneru můžeme vhazovat barevné sklo, například lahve od vína, alkoholických i nealkoholických nápojů. Vhodit do zeleného kontejneru můžete také tabulové sklo z oken a ze dveří.

Do bílého kontejneru vhazujte sklo čiré, tedy sklenice od kečupů, marmelád či zavařenin a rozbité skleničky.

Co sem nepatří:

Do těchto nádob nepatří keramika a porcelán. Nepatří sem ani autosklo, zrcadla nebo třeba drátované sklo, zlacená a pokovená skla.

Vratné zálohované sklo vracejte zpět do obchodu.

Elektroodpad - vysloužilá elektrozařízení, světelné zdroje a baterie

Staré a nefunkční elektrické spotřebiče podléhají tzv. „zpětnému odběru", který zajišťují specializované firmy. Místa, kde můžete zdarma odkládat takové vysloužilé výrobky, jsou označována jako „Místa zpětného odběru". Nejčastěji jsou zřízená ve sběrných dvorech, nebo v prodejnách elektro. Více informací se dozvíte na následujících odkazech:

Elektroodpady: asekol.cz, elektrowin.cz,
Baterie: ecobat.cz

Osvětlovací zařízení:

Nevíte, které světelné zdroje patří do zpětného odběru a které můžete hodit do popelnice? Potřebujete rychle zjistit nejbližší sběrné místo? S obojím Vám pomůže mobilní aplikace Kam s ní?, kterou si můžete zdarma stáhnout do svého telefonu či tabletu:

apple ikonaGoogle ikona

QR Kam s ní - AppleQR Kam s ní - Google

Aplikace obsahuje popis jednotlivých druhů světelných zdrojů, mapu sběrných míst a kvíz na procvičení znalostí.

Aplikace je dostupná pro zařízení s operačním systémem Android a iOS (kliknutím na ikonu nebo načtením QR kódu přejdete na stránku aplikace v příslušném obchodě).

Další informace na ekolamp.cz.

V naší obci lze veškerý elektroodpad odevzdávat ve sběrném dvoře, sběrný box na svítidla je také umístěn v chodbě obecního úřadu, použité baterie jsou také obvykle sbírané v prodejnách s potravinami.

Kovy

Kovy jsou ceněnou surovinou pro další výrobu, proto jejich sběr probíhá prostřednictvím výkupen druhotných surovin, kde za ně dostanete peníze, někde formou vyhlášených svozů „železná neděle" nebo také pomocí sběrných dvorů.

Do sběrných surovin bychom neměli nosit plechovky od barev a jiných nebezpečných látek, domácí spotřebiče a jiná vysloužilá zařízení složená z více materiálů a to ani jejich demontované části. Na sběr všech těchto odpadů slouží sběrné dvory. Samostatnou kapitolu tvoří autovraky, jež převezmou a doklad o ekologické likvidaci vystaví na vrakovištích.

Bioodpad

Jedná se o biologicky rozložitelný odpad pocházející především z údržby zahrad, ale i kuchyní. Některé obce a města v ČR organizují pro své občany jejich oddělený sběr. K tomuto sběru se pak nejčastěji využívají hnědé odvětrávané popelnice, nebo mobilní sběry, případně je možné je odkládat na sběrném dvoře. Bioodpady je také možné jako jediné legálně využít na zahradách v zahradních kompostérech nebo komunitních a obecních kompostárnách

Více informací naleznete na ekodomov.cz

V obci Studená je provozován pouze sběr bioodpadu pocházejícího ze zahrad, který je zpracováván na kompostárně v Horním Poli. Na zpracování bioologického odpadu v podobě zbytků potravin není v obci Studená zařízení.

Článek o využití bioodpadu - kompostování (PDF)

Další suroviny

Velkoobjemový odpad

Jedná se např. o starý nábytek, koberce, linolea, umyvadla, toalety, kuchyňské linky, elektrotechniku, drobný stavební odpad atd.
Tyto odpady (kromě stavebního odpadu) můžete odvézt na sběrný dvůr ve Studené. V případě, že v určitém časovém úseku produkujete těchto odpadů velké množství – provádíte např. rekonstrukci domu, tak si objednejte a zaplaťte přistavení velkoobjemového kontejneru.

Obec Studená nabízí zapůjčení velkoobjemového kontejneru i dopravu za úplatu dle platného sazebníku. Likvidaci stavebního odpadu si však každý musí zajistit sám.

Nebezpečný odpad

Tyto odpady, nebo obaly jimi znečištěné mají nebezpečné vlastnosti, které mohou ohrozit zdraví lidí a životní prostředí. Proto musí být využity, či odstraněny ve speciálních zařízeních. Tyto odpady nepatří do běžné popelnice na směsný odpad.

Jedná se např. o: Barvy, lepidla, rozpouštědla, oleje, pesticidy, léky a domácí chemikálie

Nebezpečné odpady můžete odkládat do sběrného dvora. Když si nevíte rady s nějakým prázdným obalem, podívejte se na jeho etiketu, vždy by měla být na jeho obalu informace, jak s daným obsahem naložit. Staré léky můžete vrátit do jakékoliv lékárny.

A co ostatní odpad?! Kam s ním?

V případě, že si nejste jisti, jak správně likvidovat konkrétní odpad, doporučujeme webové tránky trideniodpadu.cz, kde je abecední seznam odpadů a popis jejich správné likvidace (abecední seznam).

TŘIĎTE ODPAD! MÁ TO SMYSL!

Zdroj informací: jaktridit.cztrideniodpadu.cz

Pro občany

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22
1
23
1
24 25 26 27 28 29
1
30
1

Řešení životních situací

životní situaceJak vyřídit běžné životní situace

životní situace

Univerzální překladač

Překlad (translations)

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Pro odběr novinek registrujte svou e-mailovou adresu

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím e-mailů

Pro zastupitele

Připravili jsme zde chráněnou sekci, kde budou k vyzvednutí podklady v elektronické podobě pro jednání jednotlivých zasedání zastupitelstva.

Přihlášení