Navigace

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Mobilní aplikace

Mobilní aplikaceGoogle PlayApp store

Jídelní lístky

Interaktivní mapa Studené

Interaktivní mapa

Řešení životních situací

životní situaceJak vyřídit běžné životní situace

životní situace

Na našem úřadě využijete služby

CZECHPOINT

Pro odběr RSS kanálů Obce Studená zkopírujte odkaz do vaší RSS čtečky

RSS 0.91 RSS 1.0 RSS 2.0 Atom 1.0

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE: 3
DNES: 123
TÝDEN: 3890
CELKEM: 768665

LANGUAGEs

Překlad (translations)

Czech English French German Italian Polish Russian Spanish
Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Veřejné zakázky Obec Studená

 • Komunikace ke kompostárně Horní Pole

  18.7.2018 14:00

  Předmětem veřejné zakázky je uzavření smlouvy o dílo s jedním uchazečem na akci „Komunikace ke kompostárně Horní Pole“, spočívající ve výstavbě nové směrově nerozdělené veřejné účelové komunikace jako přístupu ke kompostárně obce Studená o délce 182 m a šířce 4m s krajnicemi a odvodňovacím zařízením. Práce jsou specifikované projektovou dokumentací s výkazem výměr zpracovanou projektantem Ing. Vladimírem Zadákem, ČKAIT 1400484, Stranná 49, 39468 Žirovnice.

 • Oprava místních komunikací Skrýchov

  18.7.2018 14:00

  Předmětem veřejné zakázky je uzavření smlouvy o dílo s jedním uchazečem na akci „Oprava místních komunikací Skrýchov“, spočívající v opravě nevyhovujícího povrchu místních komunikací v obci Skrýchov. Bude provedeno očištění stávajících ploch, vyspravení podkladu obalovanou drtí asfaltem a po provedení spojovacího postřiku položena nová obrusná vrstva ze směsi ACO 11+ 50/70 o tloušťce 50mm. Spáry budou řádně proříznuty a zality asfaltovou modifikovanou zálivkou. SO 04 bude proveden z asfaltového recyklátu. Práce jsou specifikované projektovou dokumentací s výkazem výměr.

 • Komunitní centrum Studená - Elektronika

  09.4.2018 15:56

  Předmětem veřejné zakázky je uzavření kupní smlouvy s jedním uchazečem na akci „Komunitní centrum Studená – ELEKTRONIKA“, spočívající v dodávce včetně dopravy a montáže elektronických zařízení pro nově vznikající komunitní centrum a knihovnu ve Studené. Elektronická zařízení jsou specifikována v projektové dokumentaci a výkazu výměr.

 • Rekonstrukce obřadní síně Obecního úřadu Studená

  28.3.2018 13:25

  Předmětem veřejné zakázky je uzavření smlouvy o dílo na akci „Rekonstrukce obřadní síně Obecního úřadu Studená“, spočívající v celkové rekonstrukci obřadní síně Obecního úřadu Studená. Budou provedeny nové povrchy podlahy, povrchy stěn a stropu. Povrch podlahy je navržen ze speciálního zátěžového koberce. Povrchy stěn jsou pak provedeny ze štukových omítek doplněných částečně o dřevěný obklad. Na stropu je v prostoru obřadní síně užito tří druhů podhledů a to SDK podhled, akustický kazetový podhled a akustický podhled z dřevěných kazet. Místnost bude nově vybavena. Předmětem zakázky není dodávka židlí. Práce jsou specifikované projektovou dokumentací a výkazem výměr zpracovanou firmou ARTPROJEKT Jihlava, spol. s r.o..

 • Komunitní centrum studená - Mobiliář

  28.3.2018 13:15

  Předmětem veřejné zakázky je uzavření kupní smlouvy na akci „Komunitní centrum Studená – MOBILIÁŘ“, spočívající v dodávce včetně dopravy, usazení na místě a montáže mobiliáře pro nově vznikající komunitní centrum a knihovnu ve Studené. Mobiliář je specifikovaný v projektové dokumentaci a výkazu výměr.

 • Rekonstrukce fotbalového hřiště Studená

  28.3.2018 13:00

  Předmětem veřejné zakázky je uzavření smlouvy o dílo na akci „Rekonstrukce fotbalového hřiště Studená“, spočívající v celkové rekonstrukci hrací plochy zahrnující zmenšení převýšení na 1%, do ornice doplnění písku v poměru 50/50, tuto 0,2m mocnou vegetační vrstvu přesně srovnat a zatravnit hřišťovou směsí s podílem 70% jílek vytrvalý a 30% lipnice luční. Vše z více špičkových odrůd. Dále pak o dodávku a montáž automatického zavlažovacího zařízení. Práce jsou specifikované projektovou dokumentací a výkazem výměr zpracovanou firmou Atelier FABÍK s.r.o., Janouškova 20, 67401 Třebíč.

 • Oprava kanalizace v úseku ul. Družstevní - ČOV, Studená

  28.3.2018 13:00

  Předmětem veřejné zakázky je uzavření smlouvy o dílo na akci „Oprava kanalizace v úseku ul. Družstevní – ČOV, Studená“, spočívající v opravě stávající gravitační, oddílné splaškové kanalizační stoky včetně drobných objektů – revizních šachet a přepojení stávajících přípojek v celkové délce 257 m z hladkých plastových hrdlových trub DN 300 o pevnosti odpovídající SN 12. Oprava bude prováděna za provozu. Práce jsou specifikované projektovou dokumentací s výkazem výměr zpracovanou projektantem Ing. Tomášem Koktou, projektování VHS, Zborovská 199, 37701 Jindřichův Hradec.

 • Komunitní centrum Studená - úvěr ve výši 30 mil. Kč

  04.12.2017 16:15

  Předmětem zakázky je uzavření úvěrové smlouvy na financování akce "Komunitní centrum Studená". Úvěrový rámec ve výši 30 mil. Kč částečně splacený z přijaté dotace. Následně splácený anuitní splátkou ve výši 1M PRIBOR + marže banky. Pro stanovení předpokládané hodnoty byla zvolena úroková sazba 1% po celou dobu splácení.

 • ZTV PRO VÝSTAVBU RODINNÝCH DOMŮ „K DOMAŠÍNU“

  23.8.2017 15:02

 • Sumrakov MK "Do Polí"

  07.8.2017 11:50

  Předmětem veřejné zakázky je uzavření smlouvy o dílo s jedním uchazečem na akci „Sumrakov MK Do Polí“, spočívající v celkové opravě povrchu místní komunikace v místní části Studené, v Sumrakově. Oprava komunikace zahrnuje přípravu stávajícího povrchu, očištění ploch, vyrovnávku, spojovací postřik, obrusnou vrstvu z ACO 11 a další úkony specifikované v projektové dokumentaci a výkazu výměr.

 • Oprava místních komunikací Olšany - II. etapa

  07.8.2017 11:45

  Předmětem veřejné zakázky je uzavření smlouvy o dílo s jedním uchazečem na akci „Oprava místních komunikací v Olšanech – II. etapa“, spočívající v celkové opravě povrchu části místních komunikací v místní části Studené, v Olšanech. Oprava komunikací zahrnuje přípravu stávajícího povrchu, očištění ploch, vyrovnávku, spojovací postřik, obrusnou vrstvu z ACO 11, usazení uličních vpustí a další úkony specifikované pro jednotlivé stavební objekty v projektové dokumentaci a výkazu výměr.

 • Mateřská škola Studená - Oprava hygienických zařízení

  27.6.2017 12:15

  Předmětem veřejné zakázky je uzavření smlouvy o dílo s jedním uchazečem na akci s názvem „Mateřská škola Studená – oprava hygienických zařízení“, spočívající v opravě hygienických zařízení pro děti předškolního věku včetně dětí do 3 let věku v Mateřské škole Studená. Práce a dodávky jsou blíže specifikované v projektové dokumentaci a výkazu výměr.

 • SO 102 "Chodníky" v rámci zakázky "Silnice III/408 Studená, Družstevní ulice"

  29.5.2017 10:33

  Předmětem plnění veřejné zakázky v rámci tohoto zadávacího řízení je funkční a bezvadné provedení veškerých stavebních prací, včetně dodávek potřebných materiálů, nezbytných k úplnému dokončení této stavby v rozsahu specifikovaném projektovou dokumentací a touto zadávací dokumentací. Na stavbě se podílejí 2 investoři, každý z nich uzavře s vybraným dodavatelem smlouvu o dílo na svou část zakázky samostatně. V případě obce Studená se jedná o rekonstrukci chodníků podél této silnice v ulici Družstevní.

 • KOMUNITNÍ CENTRUM STUDENÁ

  25.5.2017 07:00

  Stavební úpravy stávajícího objektu a přístavba (komunitní centrum a knihovna).

 • Kanalizace - ulice Mlýnská

  31.10.2016 07:30

  Předmětem veřejné zakázky je uzavření smlouvy o dílo s jedním uchazečem na akci „Kanalizace – ulice Mlýnská“, spočívající ve vybudování kanalizační stoky „A“ a „B“ o celkové délce 128 m. Kanalizační stoka „A“ o délce 84 m PVC DN 250 mm je splaškovou kanalizací pro veřejnou potřebu napojenou přes čerpací stanici do stávajícího kanalizačního řadu. Vybudování čerpací stanice s výtlačným potrubím je součástí této zakázky včetně elektromontážních prací. Kanalizační stoka „B“ o délce 44 m PVC DN 300 mm v Mlýnské ulici je jednotná a rozšířením stávajícího kanalizačního řadu. Součástí kanalizace budou odbočky pro napojení přípojek (7 ks). Součástí zakázky je i zpracování technické zprávy a zaměření skutečně provedeného díla včetně geometrických plánů pro věcná břemena, provedení a předání výsledků zkoušek funkčnosti, těsnosti díla a podobně a atestů nebo certifikátů použitých materiálů. Práce jsou specifikované projektovou dokumentací a výkazem výměr zpracovaným firmou VAK projekt s.r.o..