Navigace

Kalendář

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Mobilní aplikace

Mobilní aplikaceGoogle PlayApp store

Jídelní lístky

Interaktivní mapa Studené

Interaktivní mapa

Řešení životních situací

životní situaceJak vyřídit běžné životní situace

životní situace

Na našem úřadě využijete služby

CZECHPOINT

Pro odběr RSS kanálů Obce Studená zkopírujte odkaz do vaší RSS čtečky

RSS 0.91 RSS 1.0 RSS 2.0 Atom 1.0

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE: 3
DNES: 548
TÝDEN: 548
CELKEM: 960816

LANGUAGEs

Překlad (translations)

Czech English French German Italian Polish Russian Spanish
Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Veřejné zakázky Obec Studená

 • Rekonstrukce chodníků podél II/409 Maršov

  24.7.2019 17:15

  Rekonstrukce chodníků podél silnice II/409 v obci Studená, místní část Maršov.

 • Mateřská škola Studená - pavilon 1

  23.7.2019 15:30

  Jedná se o celkovou rekonstrukci vnitřních prostor mateřské školy včetně sociálního zařízení dle projektové dokumentace, kterou zpracovala Ing. Marie Buzková.

 • Světlá - vodovod 1. etapa

  11.7.2019 10:50

  1. etapa celkové opravy stávajícího vodovodu ve Studené, místní části Světlá.

 • Oprava místních komunikací Skrýchov

  18.7.2018 14:00

  Předmětem veřejné zakázky je uzavření smlouvy o dílo s jedním uchazečem na akci „Oprava místních komunikací Skrýchov“, spočívající v opravě nevyhovujícího povrchu místních komunikací v obci Skrýchov. Bude provedeno očištění stávajících ploch, vyspravení podkladu obalovanou drtí asfaltem a po provedení spojovacího postřiku položena nová obrusná vrstva ze směsi ACO 11+ 50/70 o tloušťce 50mm. Spáry budou řádně proříznuty a zality asfaltovou modifikovanou zálivkou. SO 04 bude proveden z asfaltového recyklátu. Práce jsou specifikované projektovou dokumentací s výkazem výměr.

 • Komunikace ke kompostárně Horní Pole

  18.7.2018 14:00

  Předmětem veřejné zakázky je uzavření smlouvy o dílo s jedním uchazečem na akci „Komunikace ke kompostárně Horní Pole“, spočívající ve výstavbě nové směrově nerozdělené veřejné účelové komunikace jako přístupu ke kompostárně obce Studená o délce 182 m a šířce 4m s krajnicemi a odvodňovacím zařízením. Práce jsou specifikované projektovou dokumentací s výkazem výměr zpracovanou projektantem Ing. Vladimírem Zadákem, ČKAIT 1400484, Stranná 49, 39468 Žirovnice.

 • Komunitní centrum Studená - Elektronika

  09.4.2018 15:56

  Předmětem veřejné zakázky je uzavření kupní smlouvy s jedním uchazečem na akci „Komunitní centrum Studená – ELEKTRONIKA“, spočívající v dodávce včetně dopravy a montáže elektronických zařízení pro nově vznikající komunitní centrum a knihovnu ve Studené. Elektronická zařízení jsou specifikována v projektové dokumentaci a výkazu výměr.

 • Rekonstrukce obřadní síně Obecního úřadu Studená

  28.3.2018 13:25

  Předmětem veřejné zakázky je uzavření smlouvy o dílo na akci „Rekonstrukce obřadní síně Obecního úřadu Studená“, spočívající v celkové rekonstrukci obřadní síně Obecního úřadu Studená. Budou provedeny nové povrchy podlahy, povrchy stěn a stropu. Povrch podlahy je navržen ze speciálního zátěžového koberce. Povrchy stěn jsou pak provedeny ze štukových omítek doplněných částečně o dřevěný obklad. Na stropu je v prostoru obřadní síně užito tří druhů podhledů a to SDK podhled, akustický kazetový podhled a akustický podhled z dřevěných kazet. Místnost bude nově vybavena. Předmětem zakázky není dodávka židlí. Práce jsou specifikované projektovou dokumentací a výkazem výměr zpracovanou firmou ARTPROJEKT Jihlava, spol. s r.o..

 • Komunitní centrum studená - Mobiliář

  28.3.2018 13:15

  Předmětem veřejné zakázky je uzavření kupní smlouvy na akci „Komunitní centrum Studená – MOBILIÁŘ“, spočívající v dodávce včetně dopravy, usazení na místě a montáže mobiliáře pro nově vznikající komunitní centrum a knihovnu ve Studené. Mobiliář je specifikovaný v projektové dokumentaci a výkazu výměr.

 • Rekonstrukce fotbalového hřiště Studená

  28.3.2018 13:00

  Předmětem veřejné zakázky je uzavření smlouvy o dílo na akci „Rekonstrukce fotbalového hřiště Studená“, spočívající v celkové rekonstrukci hrací plochy zahrnující zmenšení převýšení na 1%, do ornice doplnění písku v poměru 50/50, tuto 0,2m mocnou vegetační vrstvu přesně srovnat a zatravnit hřišťovou směsí s podílem 70% jílek vytrvalý a 30% lipnice luční. Vše z více špičkových odrůd. Dále pak o dodávku a montáž automatického zavlažovacího zařízení. Práce jsou specifikované projektovou dokumentací a výkazem výměr zpracovanou firmou Atelier FABÍK s.r.o., Janouškova 20, 67401 Třebíč.

 • Oprava kanalizace v úseku ul. Družstevní - ČOV, Studená

  28.3.2018 13:00

  Předmětem veřejné zakázky je uzavření smlouvy o dílo na akci „Oprava kanalizace v úseku ul. Družstevní – ČOV, Studená“, spočívající v opravě stávající gravitační, oddílné splaškové kanalizační stoky včetně drobných objektů – revizních šachet a přepojení stávajících přípojek v celkové délce 257 m z hladkých plastových hrdlových trub DN 300 o pevnosti odpovídající SN 12. Oprava bude prováděna za provozu. Práce jsou specifikované projektovou dokumentací s výkazem výměr zpracovanou projektantem Ing. Tomášem Koktou, projektování VHS, Zborovská 199, 37701 Jindřichův Hradec.

 • Komunitní centrum Studená - úvěr ve výši 30 mil. Kč

  04.12.2017 16:15

  Předmětem zakázky je uzavření úvěrové smlouvy na financování akce "Komunitní centrum Studená". Úvěrový rámec ve výši 30 mil. Kč částečně splacený z přijaté dotace. Následně splácený anuitní splátkou ve výši 1M PRIBOR + marže banky. Pro stanovení předpokládané hodnoty byla zvolena úroková sazba 1% po celou dobu splácení.

 • ZTV PRO VÝSTAVBU RODINNÝCH DOMŮ „K DOMAŠÍNU“

  23.8.2017 15:02

 • Sumrakov MK "Do Polí"

  07.8.2017 11:50

  Předmětem veřejné zakázky je uzavření smlouvy o dílo s jedním uchazečem na akci „Sumrakov MK Do Polí“, spočívající v celkové opravě povrchu místní komunikace v místní části Studené, v Sumrakově. Oprava komunikace zahrnuje přípravu stávajícího povrchu, očištění ploch, vyrovnávku, spojovací postřik, obrusnou vrstvu z ACO 11 a další úkony specifikované v projektové dokumentaci a výkazu výměr.

 • Oprava místních komunikací Olšany - II. etapa

  07.8.2017 11:45

  Předmětem veřejné zakázky je uzavření smlouvy o dílo s jedním uchazečem na akci „Oprava místních komunikací v Olšanech – II. etapa“, spočívající v celkové opravě povrchu části místních komunikací v místní části Studené, v Olšanech. Oprava komunikací zahrnuje přípravu stávajícího povrchu, očištění ploch, vyrovnávku, spojovací postřik, obrusnou vrstvu z ACO 11, usazení uličních vpustí a další úkony specifikované pro jednotlivé stavební objekty v projektové dokumentaci a výkazu výměr.

 • Mateřská škola Studená - Oprava hygienických zařízení

  27.6.2017 12:15

  Předmětem veřejné zakázky je uzavření smlouvy o dílo s jedním uchazečem na akci s názvem „Mateřská škola Studená – oprava hygienických zařízení“, spočívající v opravě hygienických zařízení pro děti předškolního věku včetně dětí do 3 let věku v Mateřské škole Studená. Práce a dodávky jsou blíže specifikované v projektové dokumentaci a výkazu výměr.