Menu
Obec Studená
Studená okres Jindřichův Hradec

Veřejné zakázky

Veřejné zakázky Obec Studená

 • Oprava chodníků na zdravotním středisku

  21.4.2022 11:10

  Celková oprava chodníků na zdravotním středisku Studené zahrnující vykopání staré dlažby, úprava pláně a položení nové dlažby z kamenných kostek.

 • Rybník na p. č. 54 v k. ú. Domašín u Studené - udržovací práce a rybník na p. č. 460/28 v k. ú. Horní Bolíkov - výměna výpusti

  06.4.2022 16:30

  Předmětem díla je provedení udržovacích prací na rybníku v k.ú. Domašín (očištění povrchu betonu stěn a přizdění nové zdi z lomového kamene, vytvoření litorálního pásma ve východní přítokové části, zrušení zábradlí ve východní části a podél parcely p.č. 454) a na rybníku v k.ú. Horní Bolíkov (vybourání rozpadlých betonů a jejich nahrazení kamennou dlažbou, utěsnění spár, výměna výpusti). Práce jsou definované projektovou dokumentací a výkazem výměr.

 • Studená, intenzifikace ÚV

  19.1.2022 11:24

  intenzifikace úpravny vody - bude provedena nová technologická linka pro úpravu vody, chemické hospodářství bude doplněno o chemikálie pro čištění keramických membrán, bude vybaveno novými zásobníky se snímači hladiny a novými dávkovacími čerpadly, bude provedena stavební příprava pro osazení nové stanice CO2 a dále budou provedeny další stavební práce a úpravy na objektu úpravny a na odběrném objektu, které s intenzifikací technologie úzce souvisí

 • Oprava místních komunikací v Domašíně a Maršově

  19.10.2021 08:20

  Veřejná zakázka řeší opravu povrchu včetně vyrovnávek či doplnění neúnosného kufru vozovek dvou místních komunikací v části Studená - Maršov a jedné místní komunikace v části Studená - Domašín.

 • Projektová dokumentace pro stavební povolení stavby "Kulturní dům Studená, Nám. sv. J. Nepomuckého p. č. 866/1

  23.8.2021 14:40

  Předmětem veřejné zakázky je zpracování projektové dokumentace ve stupni pro stavební povolení pro výstavbu Kulturního domu Studená na místě stávající budovy na pozemku p. č. 866/1 v k. ú. Studená.

 • Lávka přes Studenský potok

  20.7.2021 07:10

  Předmětem zakázky je vybudování lávky pro pěší o délce zhruba 14 metrů s železnou konstrukcí umístěnou na pilotech dle projektové dokumentace.

 • Studená - zeď u hřbitova

  24.5.2021 15:50

  Zakázka spočívá v celkové opravě stávající rozpadající se opěrné zdi mezi silnici I/23 a hřbitovní zdí ve Studené.

 • Rekonstrukce chodníku Zákostelní, Studená - 2. strana

  24.5.2021 15:45

  Zakázka spočívá v celkové rekonstrukci povrchu stávajícího chodníku v ulici Zákostelní ve Studené, podél silnice I/23 po pravé straně směrem na Telč.

 • Pořízení nové cisternové automobilové stříkačky pro JSDH Studená

  17.5.2021 20:29

  Předmětem zakázky je pořízení nové cisternové automobilové stříkačky vybavené požárním čerpadlem se jmenovitým výkonem 2000 l.min-1 podle ČSN EN 1028-1, kategorie podvozku 2 „smíšená“ v provedení „R“ (speciálním redukovaném pro šest osob) a hmotnostní třídy S

 • Rekonstrukce opěrných zdí v ulici Vrší, Studená

  04.5.2021 11:42

  Jedná se rekonstrukci stávajících kamenných opěrných zdí v ulici Vrší ve Studené dle určených částí projektové dokumentace zpracovanou Ing. Antonínem Hradilem, ČKAIT 70668965.

 • Studená, intenzifikace ÚV - projektová dokumentace

  28.4.2021 11:00

  Předmětem veřejné zakázky je vypracování projektové dokumentace, která řeší náhradu stávající dvoustupňové úpravy vody novou moderní třístupňovou technologií. Výměna technologie bude probíhat za provozu. Projekt uvažuje i s doplňujícími či navazujícími činnosti jako jako úprava odběrného objektu, dílčí stavební úpravy a sanační práce, úprava trubního vystrojení včetně armatur a stávající ATS, obnova stavební a technologické elektroinstalace, MaR a EZS.

 • Vodovod a oddílná kanalizace - ulice Vrší, Studená

  22.4.2021 16:30

  Rekonstrukce a výstavba oddílné kanalizace v ulici Vrší ve Studené dle schválené projektové dokumentace.

 • Kolový traktor na zimní údržbu chodníků a zeleně

  16.12.2020 16:30

  Předmětem zakázky je dodávka malého traktoru pro zimní údržbu chodníků a údržbu zeleně.

 • Parkovací stání, ulice Mírová, Studená

  30.11.2020 15:51

  Projekt počítá s demolicí stávajícího oplocení a výstavbou nového v jiném místě. Povrch zálivu bude z betonové dlažby zámkové polopropustné, kryt chodníku bude z kamenné mozaiky. Součástí stavby je vodorovné a svislé značení.

 • Oprava a doplnění vodovodu v ul. V Kolotoči, U Chmelnice, Jiráskova - Studená

  30.11.2020 15:41

  Vodovodní řady sítě pro veřejnou potřebu obce Studená řad A: PE 160/9,5mm – 148 m (přeložení řadu v ulicích V Kolotoči – Jiráskova) řad B: PE 110/6,6 mm – 55 m (prodloužení řadu v ul. U Chmelnice, zaokruhování do ul. Jiráskovy) přepojení přípojek PE 32 mm – 4 ks

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Pro odběr novinek registrujte svou e-mailovou adresu

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím e-mailů

Pro zastupitele

Připravili jsme zde chráněnou sekci, kde budou k vyzvednutí podklady v elektronické podobě pro jednání jednotlivých zasedání zastupitelstva.

Přihlášení