Menu
Obec Studená
Studená okres Jindřichův Hradec

Hrady a zámky

Telč (15 km)

 • Krásný, renesanční zámek, uzavírající severníTelč, náměstí stranu náměstí s renesančními domy, vytvářející spolu s nimi ojedinělý celek, uzavřený z obou stran rybníky.
 • Zámek vznikl přestavbou gotického hradu v polovině 14. stol..
 • Je zde vytvořena menší renesanční zahrada s kašnou a arkádou po obvodě směrem k městu.
 • Historické jádro města patří k nejcennějším městským památkovým rezervacím na Moravě a v roce 1992 bylo zapsáno na Seznam světového kulturního dědictví UNESCO.
 • Interiéry a exteriér zámku je znám ze spousty pohádek, které se na zámku natáčely.
 • V Telči je každoročně pořádáno spousta kulturních akcí, z nichž největší je hudební festival Prázdniny v Telči pořádaný od roku 1982.
 • Více informací o městě, hradu, návštěvních hodinách, vstupném i pořádaných kulturních akcích se dozvíte zde... nebo zde... 

Dačice (20 km)

 • Renesanční stavba z roku 1591, radikálně empírově Dačice, zámekpřestavěna r. 1816 vídeňským stavitelem Riedlem. Novobarokní a secesní úpravy v letech 1900 - 1910.
 • Čtyřkřídlá budova kolem čtvercového dvora je obklopena zámekcým parkem o rozhloze 19ha v anglickém slohu.
 • V zámku můžeme vidět rodovou galerii, empírové a barokní interiéry a knihovnu.
 • V zámku sídlí Městské muzeum a galerie
 • Více informací o zámku zde... 

Jindřichův Hradec (30 km)

 • Monumentální soubor budov hradu a zámku Hrad a zámek Jindřichův Hradecv Jindřichově Hradci, prohlášený v roce 1996 národní kulturní památkou, patří k nejrozsáhlejším památkovým komplexům v České republice.
 • S přiléhajícím městem se spojuje v harmonický celek, jehož historický ráz a jedinečné stavební a umělecké památky tvoří městskou památkovou rezervaci, vyhlášenou již v r. 1950.
 • V letech 1976 - 1993 prošel hrad a zámek generální opravou a postupně byl celý zpřístupněn veřejnosti.
 • Návštěvníky očekávají tři prohlídkové trasy, rozdělené podle jednotlivých stavebních etap.
 • Prostory hradu a zámku často ožívají divadelními představeními, koncerty a dalšími akcemi, které z něj vytvářejí i pro současnost významné kulturně společenské centrum.
 •  Více informací o hradu, návštěvních hodinách, vstupném i pořádaných kulturních akcích se dozvíte zde... 

Roštejn (25 km)

 • Hrad založili r. 1339 páni z Hradce na skalnatém návrší Hrad Roštejn11km od Telče uprostřed lesů.
 • V 16. století byl hrad přestavěn díky Zachariáši z Hradce na lovecký zámek a současně byla založena rozsáhlá obora.
 • Z této doby jsou dochovány renesanční interiéry s ojedinělými nástěnnými malbami a s krásnými stropy.
 • Celek hradu se sedmibokou věží, ze které je nádherný výhled, dvoupatrovým palácem a kaplí ochraňovala hradba s krytým hradebním ochozem.
 • Na hradě se každoročně koná spousta kulturních akcí a noční prohlídky hradu.
 • Jedná se o krásné, klidné místo uprostřed lesů. V otvíracích hodinách je možné se občerstvit v místním občerstvení nebo jen tak posedět na nádvoří.
 • Autem se ze Studené k hradu dostanete nejlépe přes Telč (cca 25km). Na kole nebo pěšky po turisticky značených cestách (cca 17km).
 • Více informací o hradu, návštěvních hodinách, vstupném i pořádaných kulturních akcích se dozvíte zde... 

Kamenice nad Lipou (25 km)

 • Zámek Kamenice nad Lipou stojí na místě původního Zámek Kamenice nad Lipougotického hradu ze 13.století.
 • Za vrchnosti Jana Malovce v letech 1580-1583 došlo k přestavbě gotického hradu na renesančí zámek s arkádovým nádvořím a zahradou.
 • Dnešní klasicistní podobu zámek získal v letech 1806 – 1811.
 • Zámek obklopuje rozsáhlý volně přístupný anglický park terasovitě upravený v r. 1843 a v něm stará (700 - 800 let), památná lípa, podle níž má Kamenice jméno.
 • V letech 1946-1998 sloužil zámek jako dětská ozdravovna a od roku 1998 je zámek ve správě Uměleckoprůmyslového muzea Praha.
 • Je zde možné navštívit expozici uměleckého kovářství a další část expozice tvoří hračky ze sbírek UPM.
 • Více informací můžete naléz zde...

Červená Lhota (42 km)

 • Známý jihočeský renesanční zámek se nachází Zámek Červená Lhotave stejnojmenné obci cca 20 km severozápadně od Jindřichova Hradce. U veřejnosti je mimořádně oblíbený zejména pro svůj pohádkově kouzelný půvab, který mu dodává jeho romantická poloha na skalnatém ostrůvku uprostřed rybníka a taktéž malebná architektura s charakteristickou červení odrážející se v klidné vodní hladině.
 • Zámek je jeden z nejnavštěvovanějších v ČR.
 • Zpopularizovala ho řada pohádek a filmů zde natočených. Nejznámější je Zlatovláska (v roce. 1973) a Svatby pana Voka. 
 • Nádherný pohled na zámek se naskytne ze vzduchu při cca 15 minutovém vyhlídkovém letu z Jindřichova Hradce.
 • Více informací o hradu, návštěvních hodinách, vstupném i pořádaných kulturních akcích se dozvíte zde...

Landštejn (28 km)

 • Zřícenina mohutného hradu v místech, kde se Hrad Landštejnsetkávaly hranice Čech, Moravy a Rakouska, patří zřejmě mezi nejrozsáhlejší a nejdochovalejší v ČR.
 • Hrad byl vybudován na počátku 13. století zřejmě moravskými Přemyslovci jako opěrný bod území na trojmezí Čech, Moravy a Rakouska. Svým pojetím dvou věží propojených palácem, představuje ojedinělý komplex svého druhu v Čechách a je jednou z nejvýznamnějších románských památek ve střední Evropě.
 • Horní část vyšší věže je upravena jako vyhlídková. Z ní se otevírá pohled na hluboké lesy České Kanady. Expozice představuje dějiny hradu a místní archeologické nálezy.
 • V mohutných zdech hradu se kdysi zalíbilo německému básníkovi Friedrichu von Schillerovi, který do okolních lesů umístil děj svých loupežníků.
 • V měsících červenec a srpen je na hradě možné shlédnou hodně kulturních vystoupení.
 • Více informací o hradu, návštěvních hodinách, vstupném i pořádaných kulturních akcích se dozvíte zde...

"Malá Hluboká" (15 km)

 • Původně renesanční zámek ze 16. stol. upraven barokněZámek "Malá Hluboká" v 17. stol. a po požáru 1860 přestavěn ve stylu anglické novogotiky.
 • Stavba s pozoruhodným vnějším vzhledem s bohatými novogitckými prvky.
 • Stavba se nachází přímo v Českém Rudolci a je bohužel v havarijním stavu. 

Kámen (39 km)

 • Původně gotický hrad byl postaven v polovině 13. Hrad Kámenstoletí na žulové skále, podle čehož byl také pojmenován.
 • První písemné zmínky jsou z let 1316 a 1318. V letech 1327 až 1504 je Kámen královským lenním hradem. Od roku 1523 hrad téměř 200 let vlastnila jedna z větví významného českého rodu Malovců. V polovině 16. století dosáhlo panství Kámen největšího rozmachu.
 • Z maloveckých držitelů se do historie Kámenu nejvýznamněji zapsal rytíř Jan Kryštof Malovec (držel hrad od roku 1640). Za něho byl hrad znovu přestavován, bylo vystavěno jižní obytné křídlo a vstupní věž (1673).
 • Hrad byl rekonstruován od roku 1948 a nachází se ve stejnojmenném městečku nedaleko Pacova v okresu Pelhřimov.
 • Expozice je věnována historii hradu a historickým motocyklům.
 • Více informací o hradu, otevírací době, vstupném a expozicích najdete zde...

Žirovnice (12 km)

 • Městu, proslulému svým perleťářstvím a knoflíkářstvím, Zámek Žirovnicedominuje rozlehlý areál středověkého hradu vystavěného ve II. polovině 13. století. Zámeckou podobu získal objekt na konci 15. století.
 • Na přelomu 17. a 18. století byl celý areál opravován po rozsáhlém poškození, které utržil na konci třicetileté války.
 • Po nešťastném požáru roku 1964 byl zámek přestavěn pro potřeby muzea, zaměřeného na historii perleťářství a knoflíkářství.
 • Nejcennější zajímavostí žirovnického zámku jsou fresky z roku 1490.
 • Více informací o zámku zde... 

Zřícenina Janštejn (13 km)

 • Málo známý gotický hrad Janštejn byl vybudován pod Zřícenina hradu JanštejnKamenným vrchem snad roku 1315 u stezky z Moravy do Čech a zanikl za husitských válek.
 • Počátky hradu Janštejna jsou pro nedostatek pramenů nejasné. Jisté je, že vznikl kolem r. 1315, když se počalo tvořit počátecké panství, původně náležející k Moravě.
 • Štepán z Březnice prodal v r. 1358 Janštejn s městečkem Počátkami a s jiným zbožím markraběti Janovi. Markrabě Jošt udělil toto zboží lénem Ondřeji z Meziříčí, jehož dědici Jan a Jaroslav, synové Jana z Meziříčí, prodali v r. 1383 hrad Janštejn, Novou Ves, Panské Dubenky, díl Jihlávky a dvůr pod hradem Jindřichu z Hradce.
 • Hrad byl patrně rozbořen za husitských válek, kdy v okolí zanikla řada vesnic a osad.
 • Nedaleko Janštejna, u Horních Dubenek, porazil 7. listopadu 1423 Menhard z Hradce oddíl táborského vojska vedený Janem Hvězdou z Vícemilic. V místech, kde se bojovalo, se dodnes nacházejí zbraně a podkovy.
 • Skrovné zbytky hradu, dolní část okrouhlé věže a pozůstatek hradby, jsou v odlehlé lesnaté krajině u Horních Dubenek dodnes.
 • Ke zřícenině hradu je celkem příjemný přístup i pro mototuristy, stačí zastavit za obcí Nová Ves ve směru na Horní Dubenky u první lesní cesty (nalevo) a asi 100 m po žluté se nachází torzo hradu. 

Zřícenina hradu Štamberk (10 km + 1 km pěšky)

 • Dříve Šternberk, založen patrně ve 13.století, pány Zřícenina hradu Štamberkze Šternberka. Ve 14.století v držení pánů z Hradce, roku 1423 pobořen husitskými vojsky.
 • Zajímavé jsou pověsti o templářích, kteří prý hrad vlastnili původně, o jejich pokladech dosud skrytých v útrobách skal a o tajných chodbách do Telče či na hrad Roštejn.

Zdrojem informací byly oficiální stránky, které jsou uvedeny v odkazech, dále mapa KČT č. 78 Česká Kanada a Slavonicko, z roku 2008, měřítko 1:50.000. Automapa 1:500.000 Hrady a Zámky ČR, vydané VKU CZ, s.r.o. v roce 2009.

© Foto: archiv autora

Volný čas

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22
1
23
1
24 25 26 27 28 29
1
30
1

Řešení životních situací

životní situaceJak vyřídit běžné životní situace

životní situace

Univerzální překladač

Překlad (translations)

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Pro odběr novinek registrujte svou e-mailovou adresu

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím e-mailů

Pro zastupitele

Připravili jsme zde chráněnou sekci, kde budou k vyzvednutí podklady v elektronické podobě pro jednání jednotlivých zasedání zastupitelstva.

Přihlášení