Navigace

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Mobilní aplikace

 

mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu na svých chytrých telefonech. Využívejte naši novou mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Volně ke stažení:

google-play-downloadapp-store-download

 

Jídelní lístky

Interaktivní mapa Studené

Interaktivní mapa

Řešení životních situací

životní situaceJak vyřídit běžné životní situace

životní situace

Na našem úřadě využijete služby

CZECHPOINT

Pro odběr RSS kanálů Obce Studená zkopírujte odkaz do vaší RSS čtečky

RSS 0.91 RSS 1.0 RSS 2.0 Atom 1.0

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE: 8
DNES: 160
TÝDEN: 1766
CELKEM: 1125723

LANGUAGEs

Překlad (translations)

Czech English French German Italian Polish Russian Spanish
Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Přírodní park Javořická vrchovina

Byl vyhlášen v roce 2005 nařízením Jihočeského kraje. Jeho rozloha je 78,8 Km2. Posláním přírodního parku Javořická vrchovina je ochrana krajinného rázu území, zachování přírodní, kulturní a historické charakteristiky daného území a jeho ochrana před činností snižující jeho estetickou hodnotu, při současném vytváření podmínek pro únosné využití daného území zejména pro turistiku, rekreaci i únosnou urbanizaci v rozsahu nezbytném pro stabilizaci a rozvoj života v obcích.

Územní systém ekologické stability

Rašelinný mokřad a přilehlé plochy mezi místními částmi Horní Pole a Domašín tvoří místní biocentrum "K Domašínu" s pořadovým číslem 11. Rozloha biocentra je 15,13 ha. Lokalita je navržena na vyhlášení jako přírodní památka.

Významný krajinný prvek Rašeliniště Horní Pole - Rusko

Předmětem registrace jsou cenná nelesní společenstva – svahové prameništní rašeliniště, okolní rašelinné louky, pastviny a mokřady s jednotlivými i skupinovými dřevinnými nálety. Nejvýznamnějším nelesním biotopem je rašeliniště Horní Pole Rusko (lokální biocentrum, VKP). Rašeliniště je jedním z několika posledních rozvodnicových rašelinišť v oblasti mezi obcemi Jihlávka – Horní Pole. Většina těchto lokalit byla v minulosti negativně ovlivněna činností člověka a v rezervacích je chráněn jen zlomek původní rozlohy. Mezi vegetaci, která se zde vyskytuje, patří např. zvláště chráněná klikva bahenní, vachta třílistá nebo srstnatec májový. Z živočichů je pak třeba zmínit některé druhy skokanů a čolků.

Významný krajinný prvek Karhov - Padělky

Předmětem registrace jsou cenná nelesní společenstva tvořená mokřady, rašeliništi, rašelinnými loukami a pastvinami lokalizovaná západně od místní části Světlá pod Javořicí.

Významný krajinný prvek Rašeliniště Horní Bolíkov

Důvodem pro jeho registraci je uchování rozsáhlé plochy cenných společenstev hospodářsky nevyužívaných rašelinných luk a pramenišť s výskytem význačných a zvláště chráněných druhů rostlin.  Rašeliniště je lokalizováno jihozápadně od místní části Horní Bolíkov.

Významný krajinný prvek Hliník u  Sumrakova

Předmětem registrace je ochrana bývalého obecního hliníku, kde vlivem kopání hlíny vznikl v minulosti členitý mikroreliéf. Po skončení využívání pozemku zde vznikla pestrá mozaika rostlinných společenstev, která se v dnešní krajině České republiky vyskytuje již zřídka.

Významný krajinný prvek Alej podél Sumrakovské silnice

Předmětem registrace je ochrana aleje dřevin podél místní komunikace mezi obcí Studená a místní části Sumrakov, která představuje významný prvek v okolní zemědělské krajině. Alej je tvořena oboustranným stromořadím vzrostlých mohutných dřevin s dominantním zastoupením javoru a jasanu.

Významný krajinný prvek Stromořadí Lip, Jírovců a Javorů oboustranně silnice od Studené k H. Poli

Předmětem registrace je mohutné asi 150 až 200 let staré lípy, Jírovce a Javory oboustranně silnice od Studené k Hornímu Poli. Jde o významnou krajinnou dominantu, charakterizující krajinný ráz dotčené oblasti. Některé z těchto stromů splňují kritéria k vyhlášení za památné stromy.

Významný krajinný prvek Ve Vrší - Studená

Předmětem registrace jsou liniová společenstva bez degradovaného bylinného patra na mezích a kamenicích, místy i na výchozech matečné horniny v okolí s polokulturními loukami. Porost tvoří růže šípková, jeřáb ptačí, smrk ztepilý, borovice lesní, jalovec obecný.

Významný krajinný prvek Lípy a Jasany ve Studené

Předmětem registrace je 11 kusů vzrostlých zdravých stromů. Jde o mohutné stromy, které jsou významnou dominantou této části Studené a vzhledem ke stavu mají další perspektivu růstu.

Národní přírodní rezervace Zhejral

Byla vyhlášena roku 1982. Má kumulaci funkcí vodohospodářských a ochrany přírody. Lokalita má vysokou ekologickou stabilitu a tvoří vysoce estetický prvek v krajině. Nachází se zde různé druhy rašelinišť, podmáčených luk a bažin a z vegetace především některé ohrožené druhy rostlin, např. bazanovec kytkokvětý – Naumburgia thyrsiflora, prsnatec májový – Dactylorhiza majalis, ostřice dvoumužná – Carex diandra, kozlík dvoudomý – Valeriana dioica). Fauna je zvláště bohatá na hmyz, vyskytuje se tu až 50 druhů motýlů. Dále pak např. rosnička zelená – Hyla arborea, ropucha obecná – Bufo bufo, čolek horský – Triturus aspestris, čolek obecný – Triturus vulgaris a několik druhů skokanů.

Území NATURA 2000

Nalézá se na západním úpatí hory Javořice. Zahrnuje především dva nejvýznamnější rybníky. Rybník Karhov, který je zásobárnou pitné vody pro region Studenska a rybník Zhejral. Oba tyto rybníky leží v ochranném pásmu I. stupně vodního zdroje.

 


 Zdroj:

Česká Republika. Nařízení Jihočeského kraje č. 15/2004 ze dne 19. 10. 2004 o přírodním parku Javořická vrchovina. In Nařízení Jihočeského kraje. 2004.

Dačicko; Slavonicko; Telečsko, Muzejní a vlastivědná společnost, 2005. 1070 s.Vydáno vespolupráci s městy Dačice, Slavonice a Telč. ISBN 80-7275-059-3.

Česká Republika. Různá nařízení Městského úřadu v Dačicích, odbor životního prostředí.

Zpracoval: Ing. Marek Stránský