Menu
Obec Studená
Studená okres Jindřichův Hradec

Památník 1150. výročí příchodu věrozvěstů na Velkou Moravu nad Světlou pod Javořicí

Fotografie

Pomník  je  skromným  připomenutím   trvalého  světodějného  náboženského  a  kulturního  významu  cyrilometodějské  misie.  Má  několik  vrstev  významů, které jsou vyjádřeny   jednak  hmotnými   prvky  pomníku  a jejich uspořádáním,  jednak  symboly,  výtvarnými  artibuty  a   texty na něm  umístěnými.    K pochopení jejich  významu   napomůže,  když jej  pozorovatel  bude  vnímat  odzdola  nahoru, tedy  jakoby  od  hluboké  minulosti  do přítomnosti, která je vyznačena  datem   zbudování  v roce   zmíněného  výročí.  Veškerý  materiál  pomníku  až na jednu výjimku, kterou je  středová deska  z carrarského mramoru,  je   místní  -  ŽULA . Následující  vysvětlivky  jsou podány  odzdola nahoru,  a to nejprve   u  strany přední,   severozápadní,  což   je směr, kterým  putovala  misie  ( strana  pomníku  obrácená  k cestě),   a pak  teprve   u strany  zadní , obrácené  k  jihovýchodu  (což  je směr, odkud misie  přišla).  Vysvětlivky  zde podané  si nečiní nárok  na vyčerpání bohaté symboliky, která se na  postavy  dvou  bratří-věrozvězvěstů   a jejich misii  a  další  cestu našimi dějinami váže.

Severozápadní  strana  (od  cesty):

PODSOKL – základem  pomníku  je opracovaný   žulový kvádr , který    bez  jakýchkoli  dalších  prvků   vyjadřuje  symbolicky   vývojové  stadium  evropského   prehistorického  lidstva, z něhož  se posléze  vynořily  také  kmeny slovanského etnika..

SOKL  DĚLENÝ na  tři části  symbolizuje  kmenové stádium  vývoje  slovanského etnika. Výtvarné  atributy na něm znázorněné   byly zpracovány  na základě  archeologických  nálezů   z oblasti  Velké Moravy,  a to   ze stadia  „němověku“ (prehistorie)   slovanského  etnika,  a vyjadřují  znaky jeho  kultury a  života .  Na přední straně  jsou  to :  klas,  meč  a  štít,  hlava  skotu

SOKL NEDĚLENÝ  :

A.D.  (Anno  Domini  =  Léta  Páně)  863 – je   rok příchodu   bratří   sv. Konstantina-Cyrila  a  sv. Metoděje na Velkou Moravu.  Velkomoravané    organizovaní  v první  západoslovanský státní  útvar  uvědoměle   a  aktivně   vstupují  jako  první  Slované    na  historickou  úroveň . Vyjadřují to nápisy :MAGNA MORAVIA -  VELKÁ MORAVA.

DVA  SLOUPY  - postavy  soluňských  bratří, spojené jednak  celým  charakterem jejich života  (spolupracující bratři), jednak posláním (přinášejí  Evangelium  ve slovanském jazyce   -  což  vyjadřuje  deska  s carrarského mramoru, která  je umístěna do středu).  SLOUP  VLEVO  :  sv. Konstantin  - Cyril  se  svým  tradičním  ikonografickým   atributem, kterým  je  KNIHA. SLOUP  VPRAVO  - sv.  Metoděj  se   svým  tradičním  atributem,   jimž je  biskupská  MITRA.

HORNÍ  PŘÍČNÉ    ŽULOVÉ   ZAKLENUTÍ    zakončené   dvojitým  křížem  končí  v  přítomností :

  L.P.  (Léta Páně)  2013

a  věnováním  pomníku :  APOŠTOLŮM  SLOVANŮ  A  PATRONŮM  EVROPY  VDĚČNÁ  MORAVA

Jihovýchodní  strana (od louky) :

PODSOKL (totéž  co nahoře  -  viz)

SOKL DĚLENÝ na tři části  (viz nahoře)  s   atributy , jejichž  výtvarná podoba vznikla na základě   nálezů  na  sídlištích  Velké Moravy)   :   ŠPERKY – PŘILBA -   NÁDOBA.

SOKL  s nápisem  (viz nahoře) -  zde :    A.D.  (viz nahoře)   :  HÉ  MEGALÉ   MORABIA (řecký název  VELKÁ  MORAVA    přepsaný  v latince,  vyjadřuje  zemi  původu misie  - Východořímskou  říři)  -  VELKÁ MORAVA

SLOUP  VLEVO  -  sv. Konstantin-Cyril   s ikonografickým  atributem  (viz  nahoře).

SLOUP  VPRAVO  -  sv.  Metoděj   s ikonografickým  atributem (viz nahoře)

STŘEDOVÉ  NÁPISOVÉ  DESKY  (mezi sloupy od severozápadu, tj. od  cesty):

DOLNÍ  ŽULOVÁ DESKA  :  ŽEHNAJÍCÍ  VELKOMORAVSKÝ  BISKUP  (motiv  podle  archeologického  nálezu  z území  Velké Moravy).

STŘEDNÍ  DESKA (mramor  carrara) : ZAČÁTEK  EVANGELIA  SV. JANA (3 verše)  ve  staroslověnštině  psané  v   HLAHOLICI  (písmem ,  které  vytvořil  pro  účel   velkomoravské  misie  sv.  Konstantin-Cyril),  pod nimi další  tři řádky  přepisu  této staroslověnštiny do latinky  ,  a  pod  nimi  soudobý ekumenický  překlad  těchto  tří veršů  počátku  Evangelia  sv. Jana.

HORNÍ  DESKA -  Ikonografické  zobrazení   : UKŘIŽOVANÝ (KRISTUS) podle  archelogického nálezu na území Velké Moravy,  a  pod  rameny  kříže   řecká velká  písmena  ALFA  a  OMEGA – což je   starobylá  symbolika  KRISTA.

STŘEDOVÉ  NÁPISOVÉ  DESKY  (od  jihovýchodu):

DOLNÍ  DESKA  s nápisem : Památce  našich  předků, kteří  s vírou, nadějí a láskou  vzdělávali kraj pod  Javořicí. (K  této  dedikaci je připojen   poslední  verš  z refrénu  písně  Bože, cos  ráčil  před  tisíci  roky..., jejíž  text napsal  a  v  r. 1893 publikoval  moravský kněz  a  básník    P.Vladimír Štastný  (1841-1910), dlouholetý   profesor   1.českého (slovanského) gymnasia  v Brně)  :  Dědictví otců  zachovej nám  pane.

STŔEDNÍ  DESKA  (carrarský mramor)  - na ní je  šest  veršů  z PROGLASU  (Předzpěvu)  sv. Konstantina  - Cyrila, který  napsal  ve  staroslověnštině   k  překladu   Čtveroevangelia  do  staroslověnštiny,  a  to verš  2.  a  verše  23 – 27  v překladu  do češtiny  převzatého  z Bible, ekumenický překlad, 1994. 

HORNÍ  DESKA – ikonografcké  zázornění : UKŘIŽOVANÝ (KRISTUS) – viz nahoře.

HORNÍ  PŘÍČNÉ ŽULOVÉ  ZAKLENUTÍ končí  letopočtem  L.P. 2013  v přítomnosti  a  směřuje dvojitým  křížem  vertikálně vzhůru do budoucnosti.   Nápis  vyjadřuje  skutečnost,  že  pomník se    nachází  na  historickém  území      MORAVY  :APOŠTOLŮM  SLOVANŮ  A  PATRONŮM  EVROPY   VĚRNÁ    MORAVA

Poznámka :  Tyto  řádky  jsou  určeny   světelským  přátelům,  zejména  pak  těm, kteří přispěli  k tomu,  aby   se   idea  památníku  mohla  stát skutečností .   BOHU  DÍKY!   

PhDr. Karel  Plocek  sen.

Fotografie pořídil a poskytl RNDr. Jiří Plocek.

Datum vložení: 22. 3. 2016 10:25
Datum poslední aktualizace: 22. 11. 2016 22:49

Aktuálně

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22
1
23
1
24 25 26 27 28 29
1
30
1

Řešení životních situací

životní situaceJak vyřídit běžné životní situace

životní situace

Univerzální překladač

Překlad (translations)

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Pro odběr novinek registrujte svou e-mailovou adresu

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím e-mailů

Pro zastupitele

Připravili jsme zde chráněnou sekci, kde budou k vyzvednutí podklady v elektronické podobě pro jednání jednotlivých zasedání zastupitelstva.

Přihlášení